Gradska hronika

Sve popularnije naručivanje dokumenata preko portala Euprava

U skladu sa konceptom digitalizacije javne uprave građani sve više koriste usluga naručivanja dokumenta preko portala Euprava. Stranke mogu naručiti izvode i uverenja o državljanstvu i zahtevati da se dostave na kućnu adresu, u papirnom ili elektronskom obliku. Ako se izvod ili uverenje dostavlja u papirnom obliku, plaća se republička taksa samo za dokument, ne i za zahtev, a ako se dokument dostavlja elektronski ne plaća se taksa ni za zahtev ni za document, kažu u Odseku za građanska stanja i matične poslove Odeljenja za opštu upravu Gradske uprave Pirot.gradska izborna komisija grad pirot

U Odseku za građanska stanja i matične poslove Odeljenja za opštu upravu Gradske uprave Pirot vode se matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama. Matične knjige  vode se u papirnom  i u elektronskom obliku, kroz Registar matičnih knjiga, za matično područje Pirot i 12 matičnih područja u selima.

Iz matičnih knjiga izdaju se izvodi i uverenja. Stranka može podneti zahtev za dobijanje izvoda i uverenja o državljanstvu u Uslužnom centru, sada Jedinstvenom upravnom mestu. Izvodi i uverenja se izdaju odmah, obzirom da su sve knjige unete elektronski u Registar matičnih knjiga. Obzirom da je pomenuti Registar jedinstven za čitavu teritoriju Republike Srbije, izvod ili uverenje se može podići u bilo kojoj opštinskoj ili gradskoj upravi na teritoriji Srbije, bez obzira na mesto upisa u matične knjige.

Iz Odseka za građanska stanja i matične poslove  kažu da postoji mogućnost podopšenja zahteva za izvode i uverenja preko sajta Grada Pirota, za stranke koje ne žive u Pirotu,  i da se  dokumenta mogu poslati poštom a stranka plaća taksu poštaru prilikom preuzimanja dokumenata. Ova se usluga sada ređe koristi, obzirom da stranke mogu u bilo kom gradu  u Srbiji da dobiju izvode u opštinskoj ili gradskoj upravi.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker