Lokalna samouprava

Odbornici Skupštine grada Pirota usvajaju nekoliko važnih planskih dokumenata, jedan od njih je Lokalni akcioni plan javnog zdravlja

Sutra, 30. juna, održaće se sednica Skupštine grada Pirota. Odbornici bi trebalo da usvoje, pored ostalog, Odluku o Završnom računu budžeta grada Pirota za 2021. godinu, a razmatraće i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada za ovu godinu. Na dnevnom redu je i nekoliko važnih planskih dokumenata, poput Plana detaljne regulacije za solarno postrojenje na lokalitetu “Ravnište” u selu Ponor i izrade Strategije razvoja urbanog područja grada Pirota i opština Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka. Kako je rekla, predsednica Skupštine grada Pirota, dr Milena Dimitrijević jedan od vrlo važnih planskih dokumenata jeste i Lokalni akcioni plan javnog zdravlja za period od 2022. do 2024. godine. 

Dr Dimitrijević kaže da je zdravlje najbitniji resurs svakog društva, tako da se o tome posebno mora voditi računa. Obično se pojam zdravlje poistovećuje za pojmom javno zdravlje. Međutim, prema definiciji, javno zdravlje je sve ono što društvo zajedničkim naporima čini kako bi se obezbedili uslovi da ljudi budu zdravi. Zato usvajanje ovog dokumenta ima posebnu dimenziju, kaže dr Dimitrijević.

“To je briga celokupne društvene zajednice, i to je takozvano narodno zdravlje, odnosno, briga svih nas. Naravno, zdravlje zavisi, pre svega, od stava pojedinca i odnosa prema zdravlju, ali, svakako, i faktori sredine i te kako utiču na zdravlje. Napravili smo ovaj dokument, zacrtali smo ciljeve, posebne ciljeve, aktivnosti i mere i nosioce aktivnosti u narednom trogodišnjem periodu sa ciljem unapređenja zdravlja stanovništva. Oblasti delovanja javnog zdravlja su fizičko, mentalno i socijalno zdravlje stanovništva, promocija zdravlja i prevencija bolesti, životna sredina i zdravlje građana i organizacija i funkcionisanje zdravstvenog sistema – Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravlje i Opšte bolnice Pirot”- kaže dr Dimitrijević.

Ona dodaje da se ovaj dokument naslanja na Plan javnog zdravlja koji je usvojen marta 2019. i važi do 2026. godine. Ovakve dokumente je važno imati, zato što kada se zacrtaju mere, ciljevi i aktivnosti onda se može pratiti i realizacija, što je izuzetno važno. Pre izrade Lokalnog akcionog plana javnog zdravlja urađena je analiza prethodnog Plana, koji je važio od 2019. do 2021. godine, a pokazala je da je Plan realizovan u visokom obimu od, čak, 90 posto. Ovakav dokument omogućio bi potraživanje sredstava iz budžeta grada, na osnovu nekih projekata preko međunarodnih organizacija i donatora, tako da je to strateški dokument koji otvara vrata za aktivnije bavljenje ovom problematikom, rekla je dr Dimitrijević.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker