Lokalna samouprava

Građevinarstvo u ekspanziji, Pirot među vodećim gradovima po efikasnosti u izdavanju dokumenata i dozvola

Na osnovu prispelih zahteva i efikasnosti Odseka za urbanizam i građevinarstvo, Pirot je prema NALED-ovoj  rang listu, u grupi od 10  najuspešnijih gradova u izdavanju dozvola za gradnju, pored Sremske Mitrovice, Užica, Čačka, Kraljeva, Sombora, Vršca, Kragujevca, Kikinde. Tokom 2022. upućeno je preko 650 zahteva za izdavanje različitih dokumenata dok je za izdavanje građevisnkih dozvola podneto preko 700 zahteva.  Na osnovu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta tokom protekle godine  u budžet grada Pirota uplaćeno je 52.360.000 dinara.

Svi zahtevi koji se odnose na izdavanje određenih dokumenata i dozvola iz oblasti građevinarstva  upućuju se Odseku za urbanizam i građevinarstvo grada Pirota. Prošle godine upućen je 651  zahtev koji se odnosi na izdavanje određenih dokumenata za koje je Odsek nadležan. Zahtevi se odnose na  izdavanje informacije o lokaciji, izvod iz planskih dokumenata i lokacijske uslove.

Prošle godine izdate su 264 informacije o lokaciji sa podacima o mogućnostima i ograničenjima za izgradnju na određenim parcelama za koje se podnosi zahtev. Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za urbanizam, objašnjava da je to polazni dokument  na osnovu kojeg investitor ili podnosilac zahteva dobija osnovne podatke o toj parceli, na osnovu kojih se izdaju lokacijski uslovi. U toku 2022. izdato je 107 informacija o lokacijskim uslovima sa svim urbanističkim i tehničkim podacima vezanim za izradu idejnog projekta, porojekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje radova.

Overeno je 35 projekata za preparcelaciju i parcelaciju i elaborata za ispravku granica parcela. „To su obično oni projekti gde se vrši spajanje parcela ili razdvajanje,  gde se vrši ispravka parcele u smislu zauzeća“ – objašnjava Pešić.  Ovo Odeljenje izdalo je i 60 rešenja za postavljanje manjih montažnih objekata, letnjih i zimskih bašti , reklama, bilborda i slično.

U delu koji obrađuje građevinske dozvole bilo je 705 zahteva,na osnovukojih je izdato 66 dozvola za izgradnju objekata. Izdato je 4 rešenja o građevinskoj dozvoli za porodičnie stambene objekte za ukupno 122 stana. Izdato je 90 rešenja za izgradnju pomoćnih objekata,  odobrenja za sanaciju i rekonstruklciju ostalih objekata i 45 rešenja o upotrebnim dozvolama za stambene i poslovne objekte.

„Mi smo dobili od NALED-a jednu brošuru koji je  na osnovu prispelih zahteva, obrade i efikasnosti napravio  rang listu. Prema tim podacima Pirot spada u grupu od 10 najuspešnijih gradova u izdavanju dozvola za gradnju– kaže Pešić i dodaje da je za izdavanje određenih dokumenata najbitnije poštovanje trokova. „Lokacijski uslovi i građevinske upotrebne dozvole se izdaju preko objedinjene procedure, striktno se poštuju rokovi, kako bi investitori  i podnosioci zahteva blagovremeno dobili odgovore odnosno rešenja za koja su podneli zahtev“ – rekao je Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za urbanizam.

On ističe da do sada nije bilo većih problema ali da među brojnim zahtevima ima i slučajeva kada se zahtevi vraćaju investitorima  radi usaglašavanja i da je to uvek u cilju poštovanja propisa i kako bi komplatna dokumentacija bila ispravna.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker