Lokalna samouprava

Godišnja rešenja za porez na imovinu dostavljena preko portala e-Uprava

Lokalna poreska administracija obaveštava poreske obveznike da su godišnja rešenja za porez na imovinu za 2023. godinu dostavljena registrovanim korisnicima usluga portala e-Uprava. Potrebno je da poreski obveznici izvrše uvid u svoje elektronsko sanduče na portalu e-Uprava i preuzmu svoja rešenja iz elektronskih sandučića (obaveštenje o prispelom rešenju je upućeno email-om) kako bi imali uvid u svoje poresko zaduženje i kako bi izmirili obaveze po tom osnovu.

U narednom periodu i ostali poreski obveznici dobiće godišnja rešenja u papirnatom obliku putem pošte. Redovnim i blagovremenom izmirivanjem obaveza po osnovu poreza na imovinu poreski obveznici izbegavaju plaćanje zakonom propisane kamate, koja se obračunava zbog kašnjenja u plaćanju.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker