Lokalna samouprava

Skoro 5000 rešenja za porez na imovinu u Pirotu dostavljeno u elektronskom obliku građanima – Opomene onima koji ne izmiruju na vreme svoje obaveze

U Pirotu  su  izdata 22.944 rešenja za porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, od toga se 17.991 rešenje dostavlja poštom, a 4.944 su dostavljena elektronski, odnosno u elektronsko sanduče. Gradska uprava Pirot – Lokalna poreska administracija podseća da je rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu 14. avgust 2023. godine, a on je propisan Zakonom o porezima na imovinu.  Porez na imovinu izmiruje se u četiri rate: prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata se plaća do 14. novembra.

U toku je dostava godišnjih rešenja za porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige za 2023. godinu. Građani koji su registrovani korisnici usluga portala e-Uprava, među kojima su i oni koji su, prethodnih meseci, registrovani kako bi konkurisali za subvencije za poljoprivredu, dobili su rešenja u elektronsko sanduče, a ostalim obveznicima se rešenja dostavljaju u papirnatom obliku preko pošte. S obzirom da je veliki broj rešenja u elektronskom obliku dostavljen bez preuzimanja, iz službe Lokalne poreske administracije apeluju da poreski obveznici preuzmu svoja rešenja iz e-sandučeta, kako bi imali uvid u svoja poreska zaduženja.

Snežana Rajković, šef Lokalne poreske administracije,  navodi da je uočena  tendencija porasta broja obveznika- korisnika usluga portala e-Uprave, pa je tako broj elektronski dostavljenih rešenja od 2.911 u 2022. godini povećan na 4.944 u 2023. godini.

Izdate su i opomene za neplaćene obaveze po osnovu poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige. “ Upozoravamo one koji nisu postupili po opomenama da što pre isplate dug kako bi izbegli pokretanje prinudne naplate, a koja je već u toku” – kaže Rajkvićeva.

Porez na imovinu može se platiti i u manjem broju rata od zakonom propisanih uključujući i plaćanje utvrđenog poreza odjednom, pre dospelosti poreske obaveze, objašnjava Snežana Rajković, šef Lokalne poreske administracije i dodaje da Zakon o porezima na imovinu, propisuje obavezu akontacionog plaćanja poreza na imovinu u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne fiskalne godine sve do dobijanja rešenja o utvrđivanju poreza za tekuću fiskalnu godinu.

Ukoliko postoji razlika za uplatu između utvrđenog poreza rešenjem za tekuću godinu i akontaciono plaćenog poreza na imovinu, obaveza je da se razlika plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja za porez na imovinu.

Poštovanjem navedenih rokova za uplatu poreza na imovinu ne obračunava se kamata za neblagovremeno plaćene ili neplaćene poreze, tako da momenat dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za tekuću godinu nema posledice na građane.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker