Lokalna samouprava

Piroćanci redovno izmiruje svoje poreske obaveze

Većina Piroćanaca redovno izmiruje svoje poreske obaveze. Naplata poreza na imovinu za obveznike koji ne vode poslovne knjige iznosi 83,26% od plana, a za obveznike koji vode poslovne knjige 89,16%. Ove godine u Pirotu su  izdata 22.084 rešenja za porez na imovinu koja su  poreskim obveznicima dostavljena u junu i julu mesecu. Građani koji su registrovani korisnici usluga portala e-Uprava su dobili rešenja preko elektronskog sandučeta, a ostali poreski obveznici u papirnatom obliku, preko pošte.

Poreskim obveznicima na teritoriji grada Pirota ove godine izdata  su 22.084 rešenja za porez na imovinu. Naveći broj rešenja,  19.174,  dostavljeno je poštom, a 2.910  elektronskim putem odnosno u elektronsko sanduče. Snežana Rajković, šef Lokalne poreske administracije Pirot, kaže  da veliki broj rešenja u elektronskom obliku nije preuzet iz elektronskih sandučića, i apeluje na poreske obveznike  da preuzmu svoja rešenja, kako bi imali uvid u svoja poreska zaduženja.

Ona podseća da se porez na imovinu, kako je predviđeno Zakonom o porezima na imovinu, plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja: prvi kvartal dospeva na naplatu 14. februara, drugi kvartal 15. maja, treći kvartal 14. avgusta i četvrti kvartal 14. novembra. Porez na imovinu može se platiti i u manjem broju rata od zakonom propisanih uključujući i plaćanje utvrđenog poreza odjednom, pre dospelosti poreske obaveze.

“Ukoliko poreski obveznici ne ispoštuju zakonom propisane rokove za uplatu poreza na imovinu, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi  Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena” – kaže Rajkovoićeva.  Ona objašnjava da od  10.12.2020.-06.04.2022. godine referentna kamatna stopa nije menjana i iznosila je 1% odnosno visina kamate na godišnjem nivou iznosila je 11% .Od 06.04.2022. Izvršni odbor NBS je na sednicama, svakog meseca, povećavao referentnu kamatnu stopu, pa ona sada iznosi 4,5% , odnosno visina kamate na godišnjem nivou iznosi 14,50%.

Naplata poreza na imovinu za obveznike koji ne vode poslovne knjige iznosi 83,26% od plana, a za obveznike koji vode poslovne knjige 89,16%. Povećanje naplate u zadnjem kvartalu je posledica, kako navike nekih poreskih obveznika da plaćaju porez na kraju godine, tako i posledica izdavanja opomena za neplaćene obaveze po osnovu poreza.

“Preporučujemo građanima, koji nisu plaćali porez u zakonom propisanim rokovima, da se informišu o obračunatoj kamati na neplaćeni dug i da pored utvrđene poreske obaveze uplate i kamatu. Informacije mogu dobiti na šalterima Lokalne poreske administracije, br.5 i 6, svakog radnog dana od 7 -15 časova ili elektronski” – navodi Snežana Rajković, šef Lokalne poreske administracije Pirot.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije je uspostavila portal Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije preko koga funkcioniše servis za:

– ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA (PPI-1 i PPI-2),

– ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA ZA EKO NAKNADU,

– ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA ZA KOMUNALNE TAKSE

– UPIT STANJA OBVEZNIKA za sve obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda koja administrira lokalna poreska administracija na teritoriji Republike Srbije (porez na imovinu, lokalne komunalne takse i naknade).

“Obaveštavamo  korisnike Portala JIS LPA  – https://lpa.gov.rs (fizička lica, preduzetnike i pravna lica) koji poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat da je od 1. juna 2022. godine otpočela sa primenom nova usluga pa je elektronskim putem  omogućeno podnošenje zahteva za izdavanje elektronskog uverenja (eUverenja) kojim se potvrđuju činjenice iz evidencije lokalne poreske administracije o zaduženju izvornim javnim prihodima” – objasnila je, šef Lokalne poreske administracije Pirot, Snežana Rajković.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker