Ostale vesti

Završna konferencija projekta “Uključi se participiraj, volontiraj i kreiraj”

U organizaciji UG Ternipe u Skupštinskoj sali GU Pirot održana je završna konferencija projekta “Uključi se participiraj, volontiraj i kreiraj” čija je zagovaračka inicijativa bila pokretanje procesa izrade nove Strategije za mlade. Odbornici Grada Pirota usvojili su inicijativu na sednici koja je održana 28. septembra 2022. godine i formirana  je radna grupa koja je već započela aktivnosti  na izradi ovog strateškog dokumenta. Partner Gradu Pirotu u izradi Strategije  kao i na prethodnim strateškim dokumentima je  RRA Jug.   

Silvija Nešić iz UG Ternipe i koordinatorka projekta “Uključi se participiraj, volontiraj i kreiraj” kaže da je projekat započet marta meseca prošle godine sa idejom da se poboljša život mladih u Pirotu kroz strateško planiranje i zagovaranje različitih ideja. “Grad Pirot je prepoznao značaj mladih i koliko je važno da ostanu u gradu. Strategija za mlade je ključni dokument kada govorimo o omladinskoj politici i na  inicijativu udruženja građana Ternipe usvojena je odluka o izradi Strategije za mlade” – istakla je koordinatorka projekta.

Ona kaže da je  zagovaračka ideja UG Ternipe bila da Grad Pirot  krene u izradu Strategije za mlade a radnu grupu čine predstavnici institucija i organizacija koje se bave mladima,  organizacije civilnog društva, pojedinci, predstavnici sportskih i ustanova kulture. “Na jednom mestu okupljeni su svi koji mogu da govore o mladima i da daju doprinos  kroz predloge koji će se naći u Strategiji. Strategija će sadržati i istraživanje koje je UG Ternipe sprovelo kroz ovaj projekat” – istakla je Silvija Nešić.

Strategija za mlade Pirota biće usaglašena sa   Zakon o mladima i nedavno usvojenom republičkom Strategijom za mlade, kaže Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota. On je podsetio da je od 2008. godine Grad Pirot imao brojne aktivnosti koje se odnose na unapređenje institucionalnoih mehanizama koji obezbeđuju  mogućnosti za razvoj omladinskih politika u gradu. “U vreme najveće ekonomske krize mi smo akcenat stavili na zapošljavanje mladih. Na unapređenju omladinskih politika radilo se u svim oblastima, od Kancelarije za mlade, Omladinskog kulturnog centra, Biznis inkubator i Strat up centra” – rekao je Colić.

Prema njegovim rečima kod izrade strateških dokumenata  veoma je važno  uključivanju svih aktera, omladinskih udruženja, ustanova koje se bave mladima, zdravljem, obrazovanjem, bezbednošću mladih.  Colić je poručio da je Grad Pirot  spreman da uključi sve relevantne aktere na izradi ovog dokumenta. “Da bi se napravio jedan dokument kao što je Strategija za mlade pre svega moraju da se pitaju mladi ljudi a mlade ljude možete naći prvenstzveno u školama. Imamo set fokus grupa, istraživanje, individualne intervjue sa maldima koji mogu da kažu šta je ono što je njima esencijalno potrebno. Nadam se da ćemo uskoro  imati dokument koji će dati osnovu i podršku za svaku aktivnost pre svega za rešavanje prioritetnih problema  a kasnije i za ostvarivanje svih drugih  zacrtanih ciljeva u oblastima kao što je kultura, zdravlje, slobodno vreme, zdravi stilovi života, zapošljavanje” – istakao je zamenik gradonačelnika, Miloš Colić.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/ca77f177-fd69-11ee-96b8-cabfa2a5a2de