Lokalna samouprava

Završna konferencija u okviru projekta koji za cilj ima bolje uslove života za Rome i Romkinje

U okviru Projekta ‚‚Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u 18 jedinica lokalne samouprave‚ implementiran od strane NALED-a zajedno sa  nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju – GIZ‚ u saradnji sa Asocijacijom koordinatora za romska pitanja organizovana je  Završna konferencija  22.decembra u Palati Srbije.

S obzirom da je Javno komunalno preduzeće “Regionalna deponija Pirot” učestvovalo u projektu, I uspešno realizovalo aktivnosti I radove na prikupljanju, preradi I sortiranju otpada u Pirotu, gde su bila angažovana lica Romske nacionalnosti kao I lica iz marginalizovanih kategorija. Lica su prošla obuku I stekla određena znanja I veštine a vezano za navedene aktivnosti, I u periodu angažovanja ekonomski ojačala svoje porodice.

Konferenciji je u ime lokalne samouprave grada Pirota prisustvovala predsednica Skupštine grada Milena Dimitrijević dok je Regionalnu deponiju Pirot predstavljao direktor Nebojša Ivanov.

Gradu Pirotu je uručena zahvalnica za uspešno realizovan projekat I uspešnu saradnju.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker