Gradska hronika

“Uključi se, participiraj, volontiraj i kreiraj” – Uslovi za život i rad po meri mladih Pirota

Udruženje građana Ternipe počelo je realizaciju projekta Uključi se, participiraj, volontiraj i kreiraj u okviru projekta Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT. Cilj ovog projekta je da se obezbede relevantni uslovi za život mladih u Pirotu kroz strateško planiranje i obezbeđivanje održivog mehanizma finansiranja za realizaciju mera i aktivnosti iz strateškog dokumenta za period od 2023. do 2028. godine.

Danas je u prostorijama Udruženja građana Ternipe održan okrugli sto predstavnika organizacija koje se bave omladinskom politikom. U cilju dalje saradnje organizacije su potpisale memorandum o saradnji, zajedničkoj participaciji i zagovaranju izrade strateškog dokumenta za mlade u Pirotu.

“Naša ideja je da ujedinimo sve organizacije sa kojima smo sarađivali, ili sarađujemo, sve organizacije koje se bave pitanjima mladih, ili su se bavile, i da zajedno dođemo do određenih zaključaka, ideja, razmišljanja i da zajedno kreiramo taj plan prema svim našim potrebama. Prva aktivnost nam je potpisivanje memoranduma o razumevanju, ali i onlajn istraživanje koje će imati zadatak da nam kaže koje su potrebe mladih” – rekla je pored ostalog, koordinatorka projekta, Silvija Nešić.

Treba reći i to da je projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT projekat Vlade Švajcarske koji ima za cilj aktivno građansko društvo u kojem građani više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. Projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija Helvetas Swiss Intercooperation i „Građanske inicijative“ iz Beograda.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker