Lokalna samouprava

Za kontrolisano rušenje kompleksa “Bela mačka” 800 hiljada dinara iz budžeta Pirota

Ovih dana Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša dostavio je Upravi grada Pirota izmenjeno Idejno rešenje o renoviranju objekta “Bala mačka”. Grad je dao saglasnost i ovlastio Javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta da pokrene proceduru za dobijanje  lokacijskih uslova. Kako nam je rekao pomoćnik gradonačelnika Pirota, Bojan Ranđelović, u daljem postupku sledi imenovanje glavnog projektanta i kompletiranje celokupne dokumentacije. 

“U skladu sa ugovorom Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša će raditi projektovanje rekonstrukcije čitavog kompleksa “Bela mačka” koji obuhvata četiri objekta. Sav posao, u ovom delu, trebalo bi da se završi do jeseni. Postoje dobre vesti, doduše još uvek nezvanične, koje se odnose na  finansiranje projekata preko IPA fondova Evropske unije za 2022. godinu. Pokušaćemo da iz tih fondova obezbedimo novac. Kako saznajemo dve od nekoliko prioritetnih osa su kultura i turizam. Naš partner pri kandidovanju ovog projekta biće Zavod za zaštitu spomenika kulture tako da ćemo do kraja godine nastojati da obezbedimo celokupnu projektno tehničku dokumentaciju i biti spremni da apliciramo za sredstva iz pomenutih fondova” – izjavio je Ranđelović.

S obzirom na trenutno stanje objekta, nezavisno od započetih administrativnih aktivnosti, od planskog uklanjanja objekta uz nadzor stručnjaka niškog Zavoda, neće se odustati. Tim povodom dobijeno je rešenje, a zatraženo je da se u predstojećem rebalansu budžeta grada odobre sredstva za uklanjanje objekta u visini od oko 800 hiljada dinara. Uklanjanje objekta je zahtevan posao, istakao je Ranđelović, jer se ne radi o klasičnom rušenju, već postepenom uklanjanjem delova kompleksa koji se kasnije prilikom izgradnje nove zgrade mogu upotrebiti kako bi se u što većem obimu sačuvala verodostojnost arhitektonske celine.

Najverovatnije, posle rebalansa budžeta i raspisivanja javne nabavke za izbor izvođača radova, u julu bi počelo kontrolisano rušenje objekta “Bela mačka”.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker