Lokalna samouprava

Objavljen javni poziv za samozapošljavanje – U planu 33 subvencije od po 300 hiljada dinara

U skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja juče, 20. aprila, objavljen je javni poziv za samozapošljavanje i trajaće do 20. maja. Početkom aprila sa Nacionalnom službom za zapošljavanje potpisan je sporazum o sufinasiranju ove mere. Tim povodom grad Pirot je opredelio 5 miliona dinara, a sredstva iz budžeta Republike Srbije iznose 4,9 miliona dinara, što čini ukupan budžet od 9,9 miliona dinara. Predsednik Saveta za zapošljavanje grada Pirota, Nenad Petrović, kaže da će biti dodeljene 33 subvencije u iznosu od po 300 hiljada dinara.

“Kao što sam rekao, javni poziv će biti otvoren do 20. maja i sva nezaposlena lica koja žele da otpočnu sopstveni biznis mogu da konkurišu po ovom pozivu. Sva dokumentacija se nalazi i na sajtu grada i Nacionalne službe za zapošljavanje. Ono što je bitno jeste da u ovom periodu svi zainteresovani prođu obuku koju organizuje Nacionalna služba, ili druga referentna institucija, jer to su dva neophodna uslova da bi mogli da konkurišu po ovom pozivu” – kaže Petrović.

Kada je reč o javnim radovima ovih dana je doneta odluka o projektima koji će se finansirati u ovoj godini. Bilo je prijavljeno 20 projekata, a odlučeno je da 18 bude podržano. Ukupna vrednost svih projekat je oko 5 miliona dinara. U planu je da se ove godine kroz Program javnih radova angažuje 46 nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Javni radovi će se izvoditi u 12 sela, kao i nekoliko mesta u gradu. Uglavnom, reč je o teže zapošljivim licima koja će dobiti posao.

Govoreći o meri koja se odnosi na stručnu praksu Petrović je rekao da je javni poziv završen 4. aprila. Na ovaj poziv javila su se 23 poslodavca koja su iskazala potrebu za 40 lica. Do kraja sledeće nedelje Lokalni savet za zapošljavanje doneće odluku kojim poslodavcima će se odobriti realizacija ove mere. Ovu meru grad samostalno finansira sa 8 miliona dinara. U planu je da se angažuje 29 volontera pripravnika, od toga 20 sa visokom, 5 sa višom i 4 sa srednjom stručnom spremom.

Treba reći i to da je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj uradila izveštaj o realizaciji prošlogodišnjeg Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, odnosno svih mera koje je sadržao. Ono što je ključno, sve mere su u potpunosti realizovane tako da je i celokupan plan 100 posto realizovan.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker