Gradska hronika

Smanjenje duga Tigra AD

Tigar a.d. Pirot je dana 02.12.2016 izvršio upis akcija po osnovu V emisije akcija.
 

Jedna od mera koja je predviđena pravnosnažno usvojenim UPPR Tigra a.d. Pirot bila konverzija potraživanja u kapital, Vlada RS je donela Zaključak dana 13.09.2016. kojim se preporučuje poveriocima sa državnim učešćem u kapitalu da konvertuju svoja potraživanja u kapital Društva.
U V emisiji akcija konverziju su sproveli: Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Grad Pirot i Jubmes banka a.d. Beograd.
Nakon sprovođenja konverzije po osnovu V emisije akcija radi povećanja osnovnog kapitala, kapital Društva je uvećan za 377.551.504,00 dinara i sada iznosi 1.020.255.544,00 dinara.
Tigar a.d. Pirot je na osnovu ove konverzije umanjio svoj dug u iznosu od 377.551.504,00 dinara .
Konverzija potraživanja u kapital Društva je jedan od načina da Društvo smanji prevelike obaveze iz ranijih perioda, a sve u cilju oporavka firme i nastavak nesmetanog poslovanja. 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker