Lokalna samouprava

Katastar ložišta biće polazna osnova u definisanju aktivnosti za smanjenje zagađenja vazduha

U okviru projekta „Bolja energija“ u saradnji sa USAID-om u Pirotu je započet proces izrade Katastra individualnih ložišta koji podrazumeva izradu softvera, opisivanje ložišta na teritoriji gradskog naselja  Pirota i formiranje baze podataka. Gradski energetski menadžer, Bojan Ivković, objašnjava da će na osnovu tih podataka biti definisane mere i  aktivnosti sa ciljem da se smanji zagađenje vazduha. Dim iz dimnjaka individualnih lozista kao glavni izvor zagadjenja

“Činjenica je da Grad Pirot ima veliko zagađenje vazduha koje je dominatno  u zimskom periodu . Nabavkom merne stanice locirali  smo i definisali uzrok zagađenja u gradu a to  su individualna ložišta” rekao je gradski eenergetski menadžer.

On kaže da se brojne aktivnosti koje su usmerene na smanjenje zagađenja vazduha već sprovode, poput konkursa sa Ministarstvom o zameni zastarelih kotlova  koji predstavljaju  izvore zagađenja. Da bismo radili još bolje, još  svrsishodnije nama  je neophodno da imamo što precizniji i kvalitetnije podatke o vrsti zagađivača, o njihovoj rasprostranjenosti, o njihovom broju , tako da na osnovu te potrebe i ideje  za takvim informacijama, mi smo u saradnji sa USAID-om kroz prjekat “Bolja energija”  krenuli u izradu Katastra individualnih ložišta” – kaže Ivković.

Projekat „Bolja energija“ je petogodišnji projekat koji radi na unapređenju energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije na nivou opština. Projekat nastoji da reši pitanje nedostatka podsticaja kao i ograničenih investicija u oblasti obnovljivih izvora i energetsku efikasnost, zatim pitanje neefikasnog korišćenja energetskih resursa kao i slabo zastupljenu upotrebu obnovljivih izvora energije. Unapređenjem sposobnosti Srbije da odgovori na spoljne šokove, čime se povećava i njena otpornost, ovaj projekat doprinosi ostvarenju opšteg cilja USAID-a za prosperitetnijom i demokratskijom Srbijom posvećenom evropskim integracijama i oslanjanju na sopstvene resurse.

Projekat  se već realizuje, mi imamo naše obaveze i partner USAID ima svoje obaveze, u toku je  izrada   softvera. Uskoro počinje popisivanje stanja na terenu gde će popisivači  obilaziti stambene jedinice, domaćinstva kako bi dobili određene podatke, kaže Ivković. “To su podaci koji se odnose na vrstu energenta, količinu energenta, vrstu uređaja koji se koristi za grejanje tako da ja ovom prilikom apelujem na naše građane da izađu u susret popisivačima da bismo dobili što kvalitenije podatke” – poručio je gradski energetski menadžer.  Očekuje se da se rad na terenu  i popisivanje završi do kraja avgusta , nakon čega bi sledila obrada podataka i da katastar bude gotov  u septembru ili oktobru. Dobijeni podaci će, prema rečima gradskog energetskog menadžera, biti korišćeni za izradu akcionog plana gde će se na osnovu tih istraživanja i podataka biti definisane konkretne mere i aktivnosti koje će se preduzimati u cilju smanjenja zagađenja vazduha.

Ovaj sadržaj je deo projekta Investicije po meri građana, u okviru Konkursa Grada Pirota za sufinansiranje medijskih projekata u 2023. godini

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker