Gradska hronikaLokalna samouprava

Regionalna deponija i Komunalac uz pomoć Grada besplatno odnose kabasto smeće iz pirotskih domaćinstava

U sklopu projekta Uprave grada Pirota, JP “Komunalac” i Regionalne deponije “Reciklirajmo za Pirot” nastavlja se sa novom kampanjom pod nazivom “Očistimo svoj dom – izbaci sve što ti smeta. Uprava grada poklanja veliku pažnju, pored ostalog, i ovom projektu, istakao je direktor Ragionalne deponije, Nebojša Ivanov. Sam projekat “Reciklirajmo za Pirot” je od izuzetnog značaja, a cilj i suština je da se drastično smanji upotreba plastičnih kesa i još više unapredi očuvanje životne sredine. 

“Svedoci smo da imamo prekomernu upotrebu plastičnih kesa. Ako 17.000 domaćinstava, na primer, upotrebi samo po dve kese i nepropisno odloži to je preko 30.000 plastičnih kesa. U budućnosti se može očekivati, u skladu sa zakonskom regulativom, da grad Pirot zabrani upotrebu plastičnih kesa. Drugi cilj ove akcije je da čuvamo soju prirodi i životnu sredinu. Sekundarne sirovine koje su otpad, a koje mogu da se iskoriste, ne treba da završe u Nišavi, Bistrici, ulici, u nekom jarku. One treba da budu u sistemu cirkularne ekonomije i iskorišćene kao sekundarne sirovine za reciklažnu industriju. Treći, vrlo značajan cilj, jeste primarna selekcija otpada. Moramo krenuti sa pripremom za primarnu selekciju koja ima cilj da nas pripremi kako i na koji način da stvorimo najbolju organizaciju, a građane edukjumo”.

Ivanov je naglasio da je plan da se ove godine, bukvalno, uđe u svaku ulicu i da se na najbolji način realizuje akcija “Očisti svoj dom – izbaci sve što ti treba”.

“Iz ovoga se može videti da svi koji učestvujemo u toj akciji imamo veliku odgovornost. Naši građani su uglavnom savesni, ali mi moramo stvoriti infrastrukturu, organizaciju i sistem koji omogućava da ljudi na najbolji način iskoriste mogućnost za primarnu selekciju”-kazao je Ivanov.

Branka Tošić, projekt menadžer, kaže da se u sklopu kampanje “Recikliraj za Pirot” organizuje besplatno odvoženje otpada. Akcija će početi 26. aprila, a odvoženje otpada biće raspoređeno radnim danima na nekoliko lokacija u gradu. Građani će moći da sve ono što im nije potrebno odlože pored kontejnera, ili ispred dvorišta, odakle će kabasto smeće pokupiti ekipe Regionalne deponije. Mogu se odložiti otpadne gume, staklo, karton, metalna ambalaža, stari nameštaj i uređaji. Svako ko se priključi akciji dobiće ceger na poklon kao znak ekološki odgovornog građanina.

Rukovodilac tehničkog sektora na Regionalnoj deponiji, Slobodan Jovanović, kaže da je primarni cilj akcije da se sva domaćinstva oslobode nepotrebnih stvari. Sav prikupljeni materijal se odvozi u reciklažno dvorište na selekciju otpada. Ono što ne može da se iskoristi biće deponovano na Sanitarnoj deponiji. Jovanović očekuje, kao i do sada, dobar odziv građana. Grad Pirot će biti podeljen po zonama i građani će biti blagovremeno obaveštavani kada će se u njihovoj zoni i ulici akcija realizovati.

panorama pirota

Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota kaže da se grad veoma odgovorno odnosi prema svim aktivnostima u smislu očuvanja životne sredine. Postoji mnogo projekata, a ovo je jedan od važnih koraka u tom pravcu.

“Da ne govorimo o primarnoj i sekundarnoj separaciji koje su pred nama, projektu kompostane, stanice za merenje kvaliteta vazduha, fabrici za prečišćavanje voda, kao i gašenju kotlarnica u gradskim sredinama. Nama je veoma važno da stalno naglašavamo, pomenut je termin cirkularna ekonomija, a ja ću reći još i održivi razvoj. Treba da razvijamo naše društvo na taj način što koristimo sve resurse, ali da pritom ne ugrožavamo životnu sredinu. Želim da naglasim da je zdrava životna sredina samo jedan aspekt politike održivog razvoja koju grad Pirot implementira. Tu je i socijalna politika, kao i politika ekonomije. Na kraju, cilj svega toga treba da bude zdrava životna sredina, iskorenjivanje siromaštva i ekonomski razvoj svakog pojedinca.

Načelnik za urbanizam i stambeno komunalnu delatnost, Bojan Pešić, ukazao je na problem periodičnog nastanka mini deponija pored kontejnera. Upravo jedan od ciljeva ove akcije jeste da se takva pojava eliminiše. Što se tiče divljih deponija, svake godine se one uklanjaju. Postoji i projekat u tom smislu, određene su lokacije i procenjena sredstva za uklanjanje. Očekuje se da tokom godine nekih dvadesetak lokacija bude očišćeno. Ono što je važnije, rekao je Pešić, treba preventivno delovati kako bi se sprečilo ponovno stvaranje divljih deponija.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker