Lokalna samouprava

Znanjem do posla: Javni poziv za obuku za zanimanje PUTAR

U okviru projekta „Znanjem do posla“ dana 12.03.2021. godine objavljuje se

 

J A V N I   P O Z I V

Za obuku za zanimanje

 

PUTAR

U okviru obuke na radnom mestu u kompaniji PRIVREDNO DRUŠTVO DRUMOVI A&D DOO PIROT  desetoro mladih će imati priliku da se na temeljan način upozna, kako teorijski, tako i praktično, tokom 320h (2 meseca), sa zanimanjem Putar. Polaznici će direktno kroz rad savladati veštine, znanja i stavove, neophodne za vršenje ovog posla. Uz pomoć iskusnih mentora iz kompanije polaznici će se upoznati sa postupkom pripreme terena za asfaltiranje i samim asfaltiranjem, sa postupkom postavljanja betonske galanterije kao i primenom mera zaštite na radu i obezbeđivanjem mesta rada.

Tokom obuke polaznici će dobijati naknadu a najbolji polaznici će dobiti priliku za zaposlenje.

Pravo učešća imaju nezaposlena lica starosti od 18 do 30 godina, ili do 35 godina ako pripadaju osetljivim kategorijama (Mlade žene, dugoročno nezaposleni, mladi iz ruralnih sredina koji žive na više od 20km od mesta obuke, mladi sa invaliditetom, žrtve nasilja u porodici, samohrani roditelji, pripadnici romske etničke grupe, bivši zatvorenici, tražioci azila, korisnici novčane socijalne pomoći, nekvalifikovani ili nisko kvalifikovani, NEET mladi).

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave lično u Job info Centru, u Pirotu, u ulici Bogojavljenska br. 3.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na broj 010/501820 ili putem mejla [email protected]

 

            Rok za prijavu: 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker