Gradska hronika

U prethodnoj godini na deponiji odloženo blizu 33.000 tona otpada

Na telu deponije u toku prethodne godine odloženo je 32.630 tona otpada, pokazuju podaci iz godišnjeg izveštaju koje je JKP Regionalna deponija u obavezi da dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine. Ukupna količina sekundarnih sirovina koja je izdvojena na liniji za sekundarnu separaciju i količina preuzeta od pravnih i fizičkih lica iznosi 1.085 tona.

“Ovo je pokazatelj da smo na dobrom putu upravljanja komunalnim i ambalažnim otpadom i da težimo ka smanjenju odlaganja otpada na deponiji i povećanju izdvajanja sekundarnih sirovina na liniji za sekundarnu separaciju. Naš cilj je povećanje stepena iskorišćenja otpada smanjenjem odlaganja na deponiji čime bi pokrenuli sistem cirkularne ekonomije  odnosno proizvodnja-potrošnja-reciklaža” – ističu u JKP Regionalna deponija.

Iz ovog javnog preduzeća najavljuju nove akcije koje će olakšati građanima proces odlaganja smeća, povećati učešće u procesu  i ujedno doprineti zaštiti životne sredine.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/ca77f177-fd69-11ee-96b8-cabfa2a5a2de