ministarstvo omladine i sporta

 • Gradska hronika

  Kroji se novi trogodišnji akcioni plan za mlade

  Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji organizovao je okrugli sto za predstavnike/ce romskih udruženja…

  Read More »
 • Gradska hronika

  Pomoć budućim preduzetnicima

  Omladinski centar „Zajedno stvaramo…“ u saradnji sa Mokrogorskom školom menadžmenta i Srpskom asocijacijom menadžera, a uz podršku Ministarstva omladine i…

  Read More »
 • Reportaža

  Volonteri iz celog sveta na radnoj akciji na Staroj planini (foto, video)

  Dvadeset volontera, od čega 17 iz inostranstva, učestvovalo je proteklih desetak dana u čišćenju obala Zavojskog jezera, ali i sređivanju…

  Read More »
 • Gradska hronika

  Mladi su zakon!

  Resurs centar za Jablanički, Pirotski i Pčinjski okrug, udruženje „Narodni parlament“ u saradnji sa udruženjima „Vizija“ iz Pirota i „Generator“…

  Read More »
 • Gradska hronika

  Preduzetništvo-budućnost mladih

  Danas je u prostorijama Omladinskog kulturnog centra prezentovan projekat “Preduzetništvo-budućnost mladih” koga realizuje Udruženje građana “Osveženje” i Kancelarija za mlade…

  Read More »
 • Gradska hronika

  Stekli dragoceno radno iskustvo

  Udruženje građana “Vizija” Pirot završilo je sa realizacijom projekta “Stimulisanje zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih u Pirotu” dodelom uverenja polaznicima…

  Read More »
 • Gradska hronika

  Praksa za 10 mladih nezaposlenih osoba

  U periodu od 01.11. 2014. do 31.12.2014. Udruženje “Vizija” sprovodi projekat “Stimulisanje zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih u Pirotu” koji…

  Read More »
 • Gradska hronika

  Okrugli sto o nacionalnoj strategiji za mlade

   Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Resurs centrom za Pirotski okrug programa MLADI SU ZAKON – „Vizija“ Pirot, 10. oktobra 2014. godine sa početkom u 12:00 časova organizuje okrugli sto u Nišu, u sali Skupštine grada Niša, ulica Nikole Pašića br. 24, na kojem će biti razmatran prvi radni Nacrt nove strategije i akcionog plana za mlade u Srbiji. Ministarstvo omladine i sporta započelo je izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i pripadajućeg Akcionog plana za period od 2015. do 2018. godine. S obzirom na to da postojeća Nacionalna strategija za mlade („Sl. glasnik RS”, br. 55/08) i Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2009. do 2014. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 7/09) ističu krajem 2014. godine, kao i na to da je odredbama Zakona o mladima („Sl. glasnik RS”, broj 50/11) predviđeno da se strategija za mlade donosi na deset godina Ministarstvo omladine i sporta u maju 2014. godine započelo je proces izrade nove strategije i akcionog plana. Za potrebe izrade strategije Vlada RS je u julu formirala i Radnu grupu za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje (“Sl. glasnik RS”, br. 81/2014) koja će izraditi prvi radni nacrt nove strategije i akcionog plana. Prema planu izrade za oktobar 2014. godine planirano je održavanje niza okruglih stolova širom Srbije kako bi u sam proces bili uključeni svi relevantni akteri omladinske politike. Kako bi se omogućilo uključivanje što šire javnosti u navedeni proces, Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Resurs centrom za Pirotski okrug programa MLADI SU ZAKON – „Vizija“ Pirot, 10. oktobra 2014. godine sa početkom u 12:00 časova organizuje okrugli sto u Nišu, u sali Skupštine Grada Niša, ulica Nikole Pašića br. 24, na kojem će biti razmatran prvi radni Nacrt nove strategije i akcionog plana.   Okruglom stolu će, pored predstavnika Ministarstva omladine i sporta, učestvovati i predstavnici lokalnih vlasti, udruženja, đačkih parlamenata, kancelarija za mlade, studentskih organizacija, privredni subjekti, mediji, stručna javnost, mladi uzrasta od 15 do 30 godina i drugi zainteresovani učesnici. Nacrt nove strategije i akcionog plana možete preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta: www.mos.gov.rs ili omladinskog internet portala www.mos.gov.rs/mladisuzakon . Za više informacija o održavanju okruglog stola možete kontaktirati Resurs centar za Pirotski okrug-„Vizija“ Pirot, na telefon 066/323-124, mejl [email protected], a informacije možete dobiti i na sajtu www.vizijapirot.org.    

  Read More »
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker