Gradska hronika

Kroji se novi trogodišnji akcioni plan za mlade

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji organizovao je okrugli sto za predstavnike/ce romskih udruženja mladih i udruženja za mlade i njihovih saveza, sa fokusom na aktuelni i budući trogodišnji Akcioni plan za sprovođenje  Nacionalne strategije za mlade.

Nacionalna strategija za mlade utvrđuje osnovne principe za unapređenje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje prava i interesa mladih u svim oblastima društvenog života. Usvojena je 2015. godine na period od 10 godina, a Akcioni planovi NSM kreiraju se i sprovode na trogodišnjem nivou.

Imajući u vidu da je aktuelni Akcioni plan oročen do kraja 2017. Godine, okrugli sto bavio se prevashodno njegovom evaluacijom, sa ciljem :

 • Prikupljanja procena mladih Roma i Romkinja o stepenu uspešnosti sprovedenih aktivnosti u NSM u kontekstu unapređenje njihovog položaja po svim ciljevima NSM a posebno u pogledu aktivnog učešća i socijalne inkluzije i
 • Definisanja preporučenih aktivnosti, mera i indikatora za naredni Akcioni plan NSM (2018-2020)

U okviru okruglog stola predviđena je bila diskusija o :

 • položaju mladih Roma i Romkinja kroz sve ciljeve NSM
 • načinima umrežavanja i bolje saradnje romskih udruženja mladih i za mlade na nacionalnom i regionalnom nivou
 • položaju mladih Roma i Romkinja u programima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine
 • specifičnim potrebama za podizanje kapaciteta mladih Roma i Romkinja koji omogućavaju aktivno učešće u društvu

Okrugli sto se održavao u gradu Šabac 27 – 28. Novembra, učesnici su bili predstavnici i predstavnice udruženja od 15 – 30. Godina kao i one do 35 godina.

Ostale Romske organitzacije i saveza koji su učestvovale:

 • Opre Romalen Pirot
 • Mreža Koalicija Romske Omladine Srbije
 • Udruženje ,, Glas Manjine “ Ripanj
 • Udruženje mladih Roma Srbije
 • Grupa za decu i mlade ,, Indigo“ Niš
 • Udruženje za prospiritet Roma Novi Bečej
 • Udruženje građana ,, Ternipe „ Pirot
 • Beogradski centar za ljudska prava
 • Udruženje ,, Bibija “ Beograd
 • Udruženje ,, Rom znači čovek “ Loznica
 • Krovna organizacija mladik Srbije (KOMS)
 • Nacionalna Asocijacija praktičara/ki omladinskog rada
 • Društvo Roma Zaječar
 • Asocijacija za Romska pitanja
 • Centar za ekonomsko unapređenje Roma
 • Inicijativa Romskih studetkinja
 • Udruženje Romskih studenata Vršac

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker