Lokalna samouprava

Sednica Skupštine grada- i radno i svečano

Na Dan grada Pirota, u ponedeljak 28. decembra, održaće se radna sednica Skupštine grada koja će,donekle, imati i svečani karakter. Naime, posle završene radne sednice uslediće svečani deo. Dan grada biće obeležen na skroman način uručivanjem tradicionalnih priznanja, “28. decembar”, za ostvarene rezultate u ovoj godini. Radnim delom sednice predviđen je obiman dnevni red, čak jedanaest tema naći će se pred odbornicima kaže, predsednica Skupštine grada, dr Milena Dimitrijević.

“Prva tačka dnevnog reda je davanje saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća za 2021. godinu. Tom prilikom direktori preduzeća upoznaće odbornike sa svojim programima poslovanja, sa programima subvencija i cenovnikom usluga. Druga tačka je davanje saglasnosti na planove i programe rada sa finansijskim planovima ustanova kulture za 2021. godinu. Zatim sledi jedna od veoma važnih tema, a to je donošenje rešenja o davanju saglasnosti na konačan nacrt Ugovora o javno privatnom partnerstvu za rekonstrukciju i održavanje sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada. U ovoj priči smo od 2015. godine i vidite koliko je trebalo da se izradi projektno tehnička dokumentacija, da se dobiju neophodne saglasnosti različitih ministarstava. Sada smo pri kraju tog velikog posla i Skupština treba da da saglasnost i ovlasti gradonačelnika da potpiše Ugovor o javno privatnom partnerstvu. Od ovog posla se očekuje energetska efikasnost, modernizacija gradske rasvete i minimum uštede od 75 posto električne energije. Četvrta tačka je donošenje Odluke o konverziji potraživanja u udeo grada Pirota u kapitalu Privrednog društva “Simpo” a.d. Vranje u iznosu od 787.392 dinara. Sledi tačka iz imovinsko pravne oblasti, a zatim donošenje Odluke o izmeni Odluke o platama, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica, naknadama odbornika i članova radnih tela Skupštine grada Pirota. Smatram da je veoma važna tema i donošenje Odluke o realizaciji Budžeta u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za narednu godinu. Reč je o prioritetnim uslugama socijalne zaštite grada Pirota, ta sredstva su iz namenskog transfera od strane republike, a drugi deo sredstava je iz izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave, oko 8 miliona dinara, tako da će za socijalnu zaštitu namenski biti opredeljeno 16. 866.000 dinara. To je za dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju, pomoć u kući za starija lica i usluga lični pratilac dece sa smetnjama u razvoju. Odbornici će razmatrati i Plan rada Štaba za vanredne situacije i pri kraju donošenje Odluke o davanju saglasnosti na izmenu programa o poslovanju JP “Komunalac” za 2020. godinu. Ostaju još razrešenja i imenovanja i odbornička pitanja”- izjavila je Milena Dimitrijević.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker