Lokalna samouprava

Preventivne i operativne mere odbrane od poplava

“Preventivne i operativne mere odbrane od poplava” bila je tema redovne sednice Okružnog štaba za vanredne situacije, koja je danas održana u sali Pirotskog upravnog okruga. Članovi Štaba zaključili su da sve lokalne samouprave na teritoriji Pirotskog upravnog okruga preduzimaju preventivne i operativne mere odbrane od poplava. Analizom  realizovanih aktivnosti u preduzimanju mera zaštite u slučaju poplava identifikovana su sva kritična mesta na nivou okruga i po potrebi je definisana dinamika radova na smanjenju rizika na tim mestima. 

Ostali zaključci sa sednice su da su lokalne samouprave  izradile Operativne planove za zaštitu od poplava za vode Drugog reda i opredelile odgovarajuća novčana sredstva za sprovođenje mera odbrane od poplava. Formirani su stručno – operativni timovi za odbranu od poplava. Svi subjekti koji učestvuju u sprovođenju odbrane od poplava su spremni i pripravni. Obezbeđeni su materijalni, tehnički i ljudski resursi. Štabovima za VS na teritoriji Pirotskog upravnog okruga preporučeno je  da prate stanje na terenu, blagovremeno informišu javnost preko sredstava javnog informisanja i preduzimaju mere na zaštiti stanovništava.  Lokalnim samoupravama  je preporučena saradnja sa mesnim zajednicama u cilju dobijanja blagovremenih informacija o stanju na terenu u slučaju većih elementarnih nepogoda.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker