Gradska hronika

Nesavesni poslodavci skoro četvrtinu radnika angažuju “na crno”

Inspektorat za rad je ovih dana, na celoj teritoriji Republike Srbije, izvršio vanredne inspekcijske nadzore u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, prevashodno u cilju suzbijanja rada ”na crno” i kontrole sprovođenja preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu, u privrednim subjektima čija je delatnost trgovina, ugostiteljstvo, građevinarstvo, saobraćaj, zanatske i lične usluge i drugo.  U Pirotskom okrugu u ovoj akciji otkriveno je 14 lica koja rade na crno i nakon nadzora sa svima su zaključeni ugovori o radu i prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje.

inspekcija-rada-kontrola

Po rečima direktora Inspektorata za rad Bojana Jocića, inspekcijskim nadzorima, koji su izvršeni kod 952 poslodavca, obuhvaćeno je ukupno 3.219 radno angažovanih lica.

-Prilikom inspekcijskih nadzora inspektori rada su zatekli 740 lica na radu ”na crno” (oko 23%), sa kojima poslodavci nisu zaključili ugovore o radu i koje nisu prijavili na obavezno socijalno osiguranje.  Potrebno je naglasiti, da su prilikom inspekcijskih nadzora koji su izvršeni kod poslodavaca na teritoriji Južnobačkog upravnog okruga, inspektori rada utvrdili da je od 153 zatečenih lica, čak 103 lica radilo ”na crno” (oko 66%), dok su kod poslodavaca na teritoriji Nišavskog upravnog okruga inspektori rada utvrdili da je od 120 zatečenih lica, čak 80 lica radilo ”na crno” (oko 65%), a na teritoriji Podunavskog upravnog okruga inspektori rada su utvrdili da je od 53 zatečena lica, čak 47 lica radilo ”na crno” (oko 89%)-kazao je Jocić Pirotskim vestima.

Takođe, inspekcijskim nadzorima, otkriveno je i 6 neregistrovanih subjekata, 3 koji se bave građevinarstvom, 1 koji se bavi održavanjem i opravkom motornih vozila, 1 koji se bavi šivenjem, kao i 1 koji se bavi taksi prevozom. Neregistrovani subjekti su otkriveni u Zaječaru, Kraljevu, Vrnjačkoj Banji i Nišu, dodaje direktor Jocić.

Inspektori rada su odmah doneli 6 rešenja, kojima su neregistrovanim subjektima naložili da bez odlaganja pokrenu propisani postupak za upis u odgovarajući registar i zabranili su im dalje obavljanje delatnosti ili vršenje aktivnosti do ispunjenja za to propisanih uslova.

Zbog utvrđenih prekršaja u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, inspektori rada su podneli ukupno 119 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog i odgovornog lica, odnosno protiv preduzetnika i izdali su 17 prekršajnih naloga zbog prekršaja propisanog Zakonom o radu, koji se odnosi na nedržanje ugovora na mestu rada.

Inspekcija rada je donela i ukupno 387 rešenja sa nalozima za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu. Takođe, inspektori rada su doneli i 18 rešenja o zabrani rada na radnom mestu zbog neosposobljenosti zaposlenog za bezbedan i zdrav rad.

kontrole inspektora_1_resize

U Pirotskom okrugu, po rečima šefa Inspekcije rada Pirotskog okruga Aleksandra Popovića,  u ovoj akciji otkriveno je 14 lica koja rade na crno i nakon nadzora sa svima su zakljuceni ugovori o radu i prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje.

Imajući u vidu broj lica zatečenih na radu ”na crno”, inspekcija rada će nastaviti sa organizovanjem vanrednih, pojačanih inspekcijskih nadzora kod poslodavaca na celoj teritoriji Republike Srbije u cilju suzbijanja sive ekonomije.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker