Gradska hronika

Međunarodni dan mladih – Nova uloga mladih u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u Srbiji

Na inicijativu Ujedinjenih nacija svake godine 12. avgusta obeležava se Međunarodni dan mladih. Cilj obeležavanja ovog datuma je da se ukaže na značaj uloge mladih ljudi u društvu, kao i da se podstaknu mladi da organizovanjem različitih aktivnosti skrenu pažnju javnosti na svoj položaj u društvu. Agenda za održivi razvoj do 2030, koju su 2015.godine usvojile sve članice UN, među kojima i Srbija, obuhvata 17 ciljeva održivog razvoja. U međunarodnim procesima, koji podržavaju primenu Agende 2030, mladi su podrazumevani kao aktivni učesnici u svim aktivnostima, koje podržavaju njenu implementaciju i praćenje.

Istraživanje „Mladi i Ciljevi održivog razvoja “, koje je krajem prošle godine sproveo Timočki omladinski centar (TOC) u saradnji sa Centrom za visoke ekonomske studije CEVES, pokazalo je da trećina mladih u Srbiji (33.6%) uopšte nije upoznata sa ciljevima održivog razvoja Agende 2030. Istraživanje je sprovedeno u okviru Platforme za opštedruštveni dijalog „Održivi razvoj za sve“, koju uz podršku vlada Švajcarske i Nemačke u okviru projekta “Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ implementira GIZ.

“Iako veoma jasno definišu i uočavaju osnovne probleme sa kojima se suočavaju, poput nezaposlenosti, nepovoljnog položaja na tržištu rada, odliva visoko kvalifikovane radne snage u inostranstvo i nepovoljnog položaja marginalizovanih grupa, mladi u Srbiji, pokazalo je ovo istraživanje, ne povezuju rešavanje ovih sistemskih problema sa ostvarivanjem ciljeva Agende 2030. To potvrđuje i činjenjenica da se u odnosu na prioritete grupisanih ciljeva održivog razvoja njih 94,7% izjasnilo da im je najvažnija zaštita životne sredine, koja je intergalni deo većine ciljeva održivog razvoja Agende 2030, o čemu mnogi od njih nisu bili informisani,” – kaže
Goran Radisavljević direktor TOC-a.

Ciljevi održivog razvoja Agende 2030 do sada nisu bili posebno prepoznati u omladinskim politikama u Srbiji. Ministarstvo omladine i sporta započelo je proces izrade nove Strategije za mlade, jer je prethodna Strategija za period 2015. do 2025. godine usvojena pre Agende 2030, a u toku su i izmene Zakona o mladima. Takođe, u ovom trenutku čak 106, to jest više od 70 odsto, jedinica lokalnih samouprava nema važeći lokalni akcioni plan za mlade.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker