Gradska hronika

Javna rasprava o projektu firme “Biogor”, koja planira da se bavi “tretmanom zauljenog materijala” kod Belog Polja zakazana za 6. novembar

Kompanije Biogor podnela je zahtev za saglasnost Ministarstvu zaštite životne sredine čija je suština realizacija projekta prenamene postojećeg objekta-skladišta rastvora smole i proizvodne hale u kome bi, ukoliko ovaj projekat dobije “zeleno svetlo” nadležnog ministarstva, trebalo da se vrši “tretman zauljenog materijala”. Ovaj projekat biće prezentovan javnosti i naći će se ujedno na javnoj raspravi 6. novembra u 13 sati u prostorijama SO Pirot. 

 

Prenosimo Obaveštenje sa zvaničnog sajta Ministarstva zaštite životne sredine:

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ”Биогор Оил” д.о.о. Суково поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег складишта раствора смоле и производне хале у циљу пренамене објекта за третман зауљеног материјала на к.п. број 547/1 и 547/7 КО Суково, СО Пирот, заведен под бројем 353-02-1893/2020-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама СО Пирот, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Јавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана у просторијама СО Пирот, дана 06.11.2020. године са почетком у 1300 часова, на начин како је то прописано у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и кризног штаба формираног због увођења ванредног стања, а по питању коришћења средстава заштите и социјалне дистанце присутних на јавној расправи која се одржава у затвореном простору.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker