Lokalna samouprava

Grad Pirot prelaskom Toplane sa mazuta na gas smanjuje zagadjenje vazduha

Svedoci smo da se u Srbiji svakodnevno, sve više govori o zagađenju vazduha, pa situacija u tom pogledu postaje na momente i zabrinjavajuća. Po medijima se navode izveštaji brojnih sajtova za merenje kvaliteta vazduha u Srbiji, koji su uglavnom veoma loši. Pirot, kao i mnogi drugi gradovi u Srbiji nemaju mernu stanicu, ali lokalna samouprava nastoji da obezbedi sredstva za instaliranje ovog uređaja. Takođe, Pirot je u cilju smanjenja zagađenja vazduha preduzeo brojne konkretne mere, pa je Gradska toplana u Pirotu zamenila mazut drugim, čistijim energentom, komprimovanim gasom. Uveliko je u toku probni rad a narednih dana se očekuje i potpuni prelazak na gas.

-Gradska toplana prelaskom na potpuno ekološko gorivo – komprimovani tečni gas u mnogome poboljšava kvalitet vazduha u gradu. Cilj nam je da što je moguće veći broj individualnih ložišta priključimo na Gradsku toplanu, a ogromne benefite u tom pogledu dobićemo kada prođe gasovod od Sofije ka Nišu, koji će posebno značiti industriji, jer će omogućiti da se umesto uglja koristi gas, kao što sada mi koristimo u Toplani. Mi smo dugo godina unazad gašenjem podstanica po centru grada uticali na to da se koliko-toliko popravi ekološka slika urbanog Pirota, ali je prelazak sa mazuta na gas kao osnovni energent veoma važan korak u tom pravcu. Iz dimnjaka će ubuduće bukvalno izlaziti vodena para što je od velikog značaja, posebno za ovaj deo grada -kazao je gradonačelnik Vasić.

-U Gradsku toplanu stigle su prve količine komprimovanog gasa. Počelo je probno korišćenje novog energenta za daljinski sistem grejanja. Do kraja nedelje očekuje se da sva tri kotla energane Senjak počnu sa korišenjem gasa, a da mazut ostane kao alternativa, rekao je direktor Toplane, Bratislav Ćirić.

Vasić: Uveliko radimo na projektu da Pirot dobije automatsku mernu stanicu za merenje kvaliteta vazduha

Gradska toplana potpuno prelazi na gas sa prvim danima januara

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker