POSAO

Znanjem do posla: Prijavite se za sticanje novih znanja i zaposlenja

U okviru projekta “Znanjem do posla” raspisan je javni pozivi za mlade, za obuke na radnom mestu, za zanimanja CNC operater u tekstilnoj idustriji (u saradnji sa kompanijom LISCA iz Babušnice) i magacioner (u saradnji sa kompanijom Marmil doo). Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u Job info Centru u Pirotu, Bogojavljenska br.3. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 010/501-820, ili na mejl: [email protected]

OBUKA ZA ZANIMANJE CNC OPERATER U TEKSTILNOJ INDUSTRIJI
U okviru obuke na radnom mestu u Kompaniji “Lisca” u Babušnici petoro mladih će imati
priliku da se na temeljan način upozna, kako teorijski, tako i praktično, tokom 480h (3 meseca),
sa zanimanjem CNC OPERATER U TEKSTILNOJ INDUSTRIJI. Polaznici će kroz rad direktno
uz mašinu savladati veštine, znanja i stavove, neophodne za vršenje ovog posla. Uz pomoć
iskusnih mentora iz kompanije polaznici će se upoznati sa radom CNC mašine za sečenje
tekstila, katerom, osnovnim delovima, načinom rada i programiranja, vrstama materijala,
načinom obrade, a svakako i praktično raditi na pomenutim mašinama.
Tokom obuke polaznici će dobijati naknadu, a najbolji polaznici će dobiti priliku za
zaposlenje.
Pravo učešća imaju nezaposlena lica starosti od 18 do 30 godina, ili do 35 godina
ako pripadaju osetljivim kategorijama (Mlade žene, dugoročno nezaposleni, mladi iz ruralnih
sredina koji žive na više od 20km od mesta obuke, mladi sa invaliditetom, žrtve nasilja u
porodici, samohrani roditelji, pripadnici romske etničke grupe, bivši zatvorenici, tražioci azila,
korisnici novčane socijalne pomoći, nekvalifikovani ili nisko kvalifikovani, NEET mladi).

OBUKA ZA ZANIMANJE MAGACIONER
U okviru obuke na radnom mestu u kompaniji Marmil d.o.o. petoro mladih će imati
priliku da se na temeljan način upozna, kako teorijski, tako i praktično tokom 160h (2 meseca),
sa zanimanjem MAGACIONER. Polaznici će direktno u kompaniji, kroz rad, savladati veštine,
znanja i stavove, neophodne za vršenje ovog posla. Uz pomoć iskusnih mentora iz kompanije
polaznici će naučiti kako kako se vodi evidencija o ulasku i izlasku robe i evidencija utrošaka,
kako se skladišti roba, proverava kvalitet dospele robe, skladišti kvarljiva roba, vodi evidencija
o isteku roka upotrebljivosti.
Tokom obuke polaznici će dobijati naknadu, a najbolji polaznici će dobiti priliku za
zaposlenje.
Pravo učešća imaju nezaposlena lica starosti od 18 do 30 godina, ili do 35 godina
ako pripadaju osetljivim kategorijama (Mlade žene, dugoročno nezaposleni, mladi iz ruralnih
sredina koji žive na više od 20km od mesta obuke, mladi sa invaliditetom, žrtve nasilja u
porodici, samohrani roditelji, pripadnici romske etničke grupe, bivši zatvorenici, tražioci azila,
korisnici novčane socijalne pomoći, nekvalifikovani ili nisko kvalifikovani, NEET mladi).
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker