Lokalna samouprava

Zavojsko jezero dobija osnovne preduslove za ozbiljniji razvoj turizma. Radi se Plan generalne regulacije!

Prostorni planeri Javnog preduzeća za planiranje i izgradnju grada, osim rada na izradi Prostornog plana Grada, koji je u fazi javnog uvida, u proteklom periodu radili su i rade i na izradi planske dokumentacije koja je neophodna i osnovni je preduslov za ozbiljniji razvoj turizma na ovom biseru Stare planine. Na izradi dva strateški važna planska dokumenta – Prostornog plana Grada i Plana generalne regulacije Zavojsko jezero rade stručnjaci Javnog preduzeća za planiranje i izgradnju Grada – diplomirani prostorni planeri Ivana Džunić Antić, Natalija Cvetković i Slaviša Tošić.

Panorama Zavojskog jezera na Staroj planini
Zavojsko jezero – foto Aleksandar Ćirić/pirotskevesti.rs

Kako je Pirotskim vestima izjavio glavni planer i urbanista Slaviša Tošić, površinom Plana obuhvaćena je uža zona zaštite Zavojskog jezera, 500 metara od obale jezera i obuhvata katastarske opštine Zavoj, Pokrevenik, Velika Lukanja, Mala Lukanja, Pakleštica, Bela, Gostuša i Koprivštica sa površinom oko 2020 ha.

-Osnovni cilj izrade Plana generalne regulacije „Zavojsko jezero“ predstavlja definisanje planskog osnova koji će omogućiti stvaranje prostornih uslova za održivi razvoj prostora, a zasnivaće se na zaštiti i očuvanju, unapređenju i korišćenju prirodnih vrednosti, razvoju turizma, sporta i rekreacije i funkcionalnoj integraciji Zavojskog jezera u šire okruženje-kaže Tošić i dodaje da je trenutno u toku rani javni uvid.

slaviša tošić, glavni planer

-Rani javni uvid će trajati do 27. jula i u tom roku sva pravna i fizička lica mogu dobiti kod nas sve informacije o Planu i da podnesu predloge, prigovore. Ovo je zapravo polazna osnova – rana faza izrade plana, gde predstavljamo polazne osnove za dalju razradu, pre svega zone gde će biti dozvoljena gradnja. Imamo i tri lokacije za buduća kamp naselja a imamo i zone sa zabranjenom izgradnjom. To će kroz nacrt detaljno da se definiše, kao i uslovi pod kojima će biti dozvoljena gradnja. Osnovni parametri su za sada, u delovima gde su postojeća naselja, da bude prizemlje sa potkrovljem i 30 posto zauzetost parcele, ali ponavljam da je to samo predlog i da će u zavisnosti od primedbi biti izmene u Nacrtu-kaže Tošić.

slaviša tošić

U planu i tri zone za kampovanje

-Pre svega postojeća lokacija Buljarice, ispod puta, dok će iznad puta biti vikend naselje, kako je to slučaj i sada. Predlog je da to budu površine javne namene, da se ceo prostor uredi i da se, ukoliko ima parcela koje nisu opštinske, da se otkupe. Ideja je da se definiše prostor gde bi mogla da bude kamp prikolica, parking mesto i ispred toga mesto za tendu, nadstrešnicu. Kao kamp zona predviđena je i lokacija iza Belskog mosta s leve strane kao i mesto zvano Padinje, između Beskog mosta i Pakleštice. U toku ranog javnog uvida traže se uslovi svih nadležnih preduzeća. Po dosadašnjem iskustvu, minimum standarda, kada je o postojećim vikendicama reč, jeste da svaki objekat ima vodonepropusnu septičku jamu, dok je u većim naseljima, poput Skrivene, moguća i izgradnja kanalizacionog sistema, jer jedino tu postoji mogućnost da se to izgradi. To su uslovi na kojima insistiraju nadležne institucije koje se bave zaštitom prirodne sredine. Dinamika izrade je takva da do kraja godine mi trebamo da završimo kompletnu dokumentaciju, da se izvrši i javni uvid, kako bi do kraja godine sve bilo predato u nadležno Ministarstvo koje treba da da saglasnost-kaže Tošić.

OČEKIVANI EFEKTI
– Planska razrada i aktiviranje čitavog prostora;
– Definisanje zona za izgradnju objekata za tazvoj turizma, vikend zona i sportsko- rekreativnih zona;
– Izgradnja adekvatnih komunalnih infrastrukturnih sistema;
– Dugoročna, održiva i integralna zaštita prirodnih vrednosti i vodenih resursa sa ciljem sprečavanja konflikata u prostoru;
– Utvrđivanje zona zaštite prirodnih vrednosti područja;
– Stvaranje uslova za ozakonjenje objekata.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker