Zdravlje

Voda sa kaptirane česme Gradić neispravna za piće

Zbog mikrobiološkog zagađenja, voda sa kptirane česme Gradić, nije ispravna i ne preporučuje se za piće ili pripremu hrane. Do kraja decembra obaviće se još jedno uzorkovanje u cilju daljeg ispitivanja kvaliteta vode sa ove česme.  Ispitivanje  kvaliteta  vode sa javnih česama u gradu Zavod za javno zdarvlje obavlja u saradnji sa gradskom upravom. 

Dr Miloš  Jovanović,  lekar specijalista higijene u Zavodu za javno zdravlje kaže da je tokom  ove godine vodosnabdevanje iz centralnog gradskog vodovoda je bilo uredno i da je voda iz gradskog vodovoda dobrog kvaliteta. Dinamaika ispitivanja higijenske ispravnosti vode za piće odvijala se  po pravilniku a rezultat su bili u granicama dozvoljenih vrednosti.

Zavod za javno zdravlje sprovodi i monitoring kvaliteta vazduha, ispituje se prisustvo sumpor-dioksida, azot- dioksida u vazduhu kao i sastav aerosedimenta. Ovi parametri su tokom godine bili u granicama propisanih normi važećom zakonskom regulativom. Koncentraciju suspenovanih čestica PM 10 i PM 2,5 ispituje Agencija za zaštitu životne sredine  Ovi rezultati su pojedinim danim zabeležili povećane vrednosti, kaže dr Jovanović.

Izveštajem Agencija za  zaštitu životne sredine za 2021. godinu koji je upravo objavljen nisu obuhvaćeni podaci sa merne stanice u Pirotu, tako da će se  prvi zvanični podaci o kvalitetu vazduha u Pirotu naći tek u sledećem izveštaju  krajem naredne godine kada bude kompletiran uzorak od godinu dana.   Dr Miloš Jovanović objašnjava da izveštaj Agencije sadrži  kompletnu kategorizaciju kvaliteta vazduha jer je  Agencija za zaštitu životne sredine jedina ovlašćena  institucija u našoj zemlji koja prema važećem zakonu vrši ktegorizaciju kvaliteta vazduha u svim sredinama u našoj zemlji.

zavod za javno zdravlje pirotU Zavodu za javno zdravlje Pirot kažu da se nezavisno od rezultata i izveštaja konstantno predlažu odgovarajuće mere poboljšanje kvaliteta vazduha u gradu. Lokalana samouprava adekvatnim planovima i aktivnostima preduzima određene mere kako bi vazduh u gradu bio ččistiji. Lekari savetuju građane da preko aplikacije Agencije za zaštitu životne sredine u realnom vremenu prate kvalitet vazduha i u skladu sa tim planiraju svoje aktivnosti i boravak na otvorenom.  Savet lekara je da horonični bolesnici, deca, trudnice i starije osobe smanje boravak napolju u vremenu kada je zagađenje intenzivnije a to je u ranim jutarnjim satima i večernjim satima  kada su temperature niže i loženje intenzivnije.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker