Stablo crnog bora kod Rsovaca – prava turistička atrakcija Stare planine