Lokalna samouprava

Regionalna deponija ostvarila dobit od 14 miliona dinara u 2019. godini. Veliki planovi za naredni period

Regionalna deponija Pirot, jedna od najmodernijih deponija u zemlji, tokom 2019. godine ostvarila je oko 14 miliona dinara a dobit će biti reinvestirana u nove projekte koji slede poput izgradnje druge ćelije deponije, linije za sekundarnu separaciju, automatske linije za dezinfekciju i pranje vozila, kazao je Pirotskim vestima direktor ovog preduzeća Nebojša Ivanov. 

Investirano oko 60 miliona dinara u halu za Sekundarnu separaciju otpada

Po rečima direktora Ivanova, jedna od značajnijih investicija u 2019. godini je i izgradnja hale za liniju za sekundarnu separaciju otpada.

-U saradnji sa Gradom Pirotom i uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine uložili smo oko 60 miliona dinara u izgradnju hale za potrebe instaliranja linije za sekundarnu separaciju otpada. Izgradili smo halu, a sada očekujemo drugu i treću fazu i da krajem 2020. godine imamo instaliranu opremu sa svim neophodnim elementima za sekundarnu separaciju otpada-kazao je direktor Ivanov.

Gradu Pirotu 1,4 miliona evra od Evropske komisije za sistem primarne selekcije otpada

Ono što sledi u Pirotu jeste implementacija sistema za primarnu selekciju otpada.

-Grad Pirot je od strane Evropske komisije dobio 1,4 miliona evra za pokretanje sistema primarne selekcije otpada. Ta sredstva su obezbeđena, potpisan je memorandum između Vlade Srbije i EK i sada je na potezu Ministarstvo finansija koje treba da raspiše centralnu javnu nabavku za ovaj izuzetno obiman i važan posao. Očekujemo da krajem 2020. godine imamo i punu implementaciju projekta primarne selekcije otpada. To znači da se na licu mesta, u samim domaćinstvima otpad razvrstava na suvi i mokri otpad. Svako domaćinstvo treba da dobije kantu sa suvi otpad i kantu za mokri otpad-kazao je direktor Ivanov i dodao da je tokom 2019. godine investirano i u proširenje prostorija za rad Regionalne deponije, izgradnjom Edukativnog centra, a investirano je i u poboljšanje sistema centralnog grejanja koje je sada na pelet čime su ostvarene značajne uštede u potrošnji električne energije.

Marta meseca 2019. godine na Regionalnoj deponiji instalirana je i automatska meteorološka stanica zahvaljujući saradnji sa ambasadom Republike Slovačke.

-To je naš doprinos široj društvenoj zajednici jer je ta stanica u sistemu RHMZ i ona se pokazala kao veoma važna za naš rad jer mi sada imamo brojne parametre koji se tiču poslovanja Regionalne deponije. Na osnovu svih tih podataka mi imamo tačnu predstavu koji parametri negativno ili pozitivno utiču na životnu sredinu-kazao je direktor Ivanov.

Sanacija i rekultivacija starog smetlišta

Stručnjaci Deponije su u saradnji sa Gradom tokom prošle godine uradili i veoma značajan projekat sanacije i rekultivacije postojećeg smetlišta pored industrijske zone, koje predstavlja potencijalnu opasnost po eko-sistem i neophodna je njegova rekultivacija.

-Na taj način namera nam je da se nakon rekultivacije, na tom prostoru napravi plato za odlaganje neopasnog građevinskog otpada kako bi se i taj problem trajno rešio-kaže direktor Ivanov.

Kompostana i linija za sekundarnu separaciju otpada drastično će smanjiti količinu deponovanog otpada

-Strateški cilj i nas i Grada Pirota na kome se dugo radi jeste drastično smanjenje količine otpada koji se odlaže na ćeliju deponije a to ćemo uspeti aktiviranjem liinije za sekundarnu separaciju otpada za koju je hala već izgrađena i kompostane za koju smo završili projekat prošle godine i planiramo da na tome radimo ove godine. Preko 40, gotovo 50 posto komunalnog otpada je biorazgradiv otpad i kao takav može se obraditi u kompostani čime će se povećati životni vek ćelije deponije, a istovremeno se dobija kompost koji se koristi za đubrenje obradivih površina. Ta iskustva smo sagledali u Sloveniji, Austriji i to planiramo i mi da radimo-kaže Ivanov.

Za opremanje linije za sekudarnu separaciju potrebno još oko 160 miliona. Drugom ćelijom deponije koja se već gradi rešiće se upravljanje komunalnim otpadom do 2036. godine

-Ja očekujem da uz pomoć Ministarstva, o čemu smo već razgovarali, uspemo da isfinansiramo sve i da krajem 2020. godine imamo gotovo postrojenje za sekundarnu sepraciju otpada. Sledeći važni projekat je izgradnja druge ćelije deponije. Na tome smo već počeli da radimo ne čekajući sredinu 2022. godinu, kada će ovom dinamikom napuniti postojeću ćeliju deponije. Mi smo 2018. godine uradili jedan deo radova – armirano-betonski kolektor. Ove godine planiramo da završimo iskop oko 140.000 kubika zemlje i sve zemljane radova, a da 2021. i 2022. završimo sve ostale sisteme, izolaciju, rešimo otcedne vode i da juna meseca 2022. godine imamo kompletno završenu drugu ćeliju, koja će nam omogućiti da do 2036. godine bezbedno odlagamo neopasan komunalni otpad. Takođe, u planu je da ove godine instaliramo i automatsku liniju za pranje i dezinfekciju donjeg stroja kamiona smećara. Svaki kamion koji dođe u Regionalnu deponiju proći će kroz ovu automatsku liniju kako bi dezinfikovan napustio deponiju i ušao u gradsko jezgro-navodi Ivanov. 

 

U 2020. godini Regionalna deponija planira da, nakon automatske meteorološke stanice, u saradnji sa Gradom Pirotom i Zavodom za javno zdravlje, koji je i nosilac projekta, i uz pomoć donatora obezbedi automatsku stanicu za merenje kvaliteta vazduha u gradu čija je vrednost 100.000 evra. 

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker