Lokalna samoupravaOstale vesti

Rani javni uvid Plana detaljne regulacije za solarna postrojenja „Ravnište 1“ i “Basara”

U toku je rani javni uvid Plana detaljne regulacije za solarno postrojenje na lokalitetu „Ravnište 1“ u selu Ponor koji trje do 8. maja a od 3 do 17. maja održaće se rani javni uvid za solarno postrojenje „Basara“. Tokom ranog javnog uvida koji traje 15 dana sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dobiti informacije o opštim ciljevima i svrsi izrade Plana i mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine. Primedbe i sugestije u toku ranog javnog uvida Plana detaljne regulacije za solarna postrojenja mogu se dostaviti  u pisanom obliku i predati u zgradi Gradske uprave, Odeljenju za stambeno – komunalne poslove, građevinsrstvo i inspekcijske poslove.

Tokom ranog javnog uvida zainteresovana javnost i organizacije mogu dostaviti i mišljenje o potrebi izrade Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu.

Bojan Pešić, načelnik Odeljenju za stambeno – komunalne poslove, objašnjava da građani mogu da se informišu o lokaciji, načinu izvođenja radova kao i izgledu budućeg postrojenja.

Pešić podseća da je jedna dozvola za lokalitet “Ravnište“ u Ponoru već izdata za izgradnju solarne elektrane snage 5 megavata i da je sada u toku rani javni uvid Plana detaljne regulacije za solarno postrojenje na lokalitetu „Ravnište 1“ za izgradnju solarne elektrane snage 1 megavat.  Iste snage je i planirano solarno postrojenje „Basara“.

Pešić je podsetio da građani imaju u proceduri izrade određenog planskog akta dva perioda tokom kojih mogu da se upoznaju sa predmetnim planom i da u tom periodu daju svoje primedbe i sugestije. Sastavni deo procedure je rani javni uvid u trajanju od 15 dana kao i javni uvid koji traje 30 dana. „U ta dva perioda građani mogu da izvrše uvid u plansku dokumentaciju,dobiju sve informacije i daju svoje predloge i sugestije za dopunu ili izmenu Plana“ – kaže Pešić.

Javni uvid nije obaveza građana ali imaju pravo da se upoznaju sa određenim planskim aktima. Pešić kaže da građani do sada nisu pokazali veliko interesovanje za Plan detaljne regulacije za izgradnju solarnih postrojenja  i da je  zainteresovanih  veća kada su u pitanju veći projekti  poput  izmene generalnog plana centra grada gde su građani učestvovali sa svojim predlozima i sugestijama.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker