Lokalna samouprava

Pirot dobija Strategiju za mlade za period od 2023-2028. godine

U okviru procesa izrade Strategije za mlade grada Pirota za period 2023–2028. godine 3. i 4. apila je u prostorijama Skupštine grada Pirota održan dvodnevni trening učenika i predstavnika đačkih parlamenata srednjih škola u Pirotu o sprovođenju procesa anketiranja mladih u našem gradu. Trening je vodio Dražen Zacero, trener i omladninski radnik, a četrdesetak srednjoškolaca iz Pirota steklo je veštine komuniciranja sa vršnjacima i znanje za sprovođenje ankete uz pomoć „U-Report” platforme.


Polazna tačka u izradi Strategije za mlade jeste anketno istraživanje o potrebama i interesovanjima mladih, koje se u partnerstvu Grada Pirota i Regionalne razvojne agencije Jug, a u saradnji sa UNICEF-om Srbija i Unijom srednjoškolaca Srbije, ovih dana sprovodi u svim srednjim i visokoobrazovnim ustanovama u gradu.

Cilj ovog istraživanja jeste da ukaže na trenutni položaj mladih u Pirotu, kako bi se dobila šira slika o potrebama koje mladi smatraju prioritetnim, kao i o stavovima koje imaju. U skladu sa Zakonom o mladima, omladina ili mladi su lica od navršenih 15 godina do navršenih 30 godina života. Sve zainteresovane mlade osobe iz Pirota mogu da se uključe u navedeno istraživanje popunjavanjem upitnika koji se nalazi na sledećem linku.  i to tako što će ukucati UNSS u polju za poruke.

„U-Report” je društvena platforma koja predstavlja glas mladih i promoviše učešće mladih u stvaranju pozitivne društvene promene, kao i za podsticanje angažovanja mladih u cilju prikupljanja mišljenja i stavova o pitanjima koja su važna za njih i za zajednice u kojima žive. Više od 28 miliona mladih uključeno je na „U-Report” platformu u oko 95 zemalja širom sveta. Svim podacima upravlja UNICEF, a učešće je potpuno dobrovoljno i anonimno​.

-Strategija za mlade grada Pirota za period 2023–2028. godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje predstavlja dokument javne politike kojim se na celovit način utvrđuju strateški pravci delovanja u oblasti omladinske politike i brige za mlade, biće izrađena u skladu sa Zakonom o planskom sistemu RS, Zakonom o mladima i drugim podzakonskim aktima, u partnerstvu sa svim zainteresovanim stranama, u cilju održivosti, transparentnosti i demokratičnosti procesa njenog donošenja, navodi Amelija Kostadinović, koordinatorka radne grupe za izradu Strategije za mlade

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker