Lokalna samouprava

Pirot deo evropske kampanje za ozbiljno smanjenje emisije štetnih gasova do 2030. godine

Koalicija gradskih mreža, uključujući CEMR, C40, EUROCITIES, Energi Cities, ICLEI i FEDARENE, osmislila je strategiju za mobilizaciju evropskih gradova i dala im platformu za obraćanje Evropskom savetu i njegovim članovima u podršci ambiciozne dugoročne klimatske strategije za Evropsku uniju.
 Prema Pariskom sporazumu, EU treba da formuliše i prenese Sekretarijatu UNFCCC-a (Okvirna konvencija UN o promeni klime) dugoročnu klimatsku strategiju, kao i revidirani Nacionalno determinisani doprinos (Nationally Determined Contribution – NDC) do 2020. godine.

Grad Pirot stao je u red evropskih gradova koji su se pridružili ovoj kampanji time što je gradonačelnik mr Vladan Vasić potpisao otvoreno pismo upućeno Evropskom savetu i njegovim državama članicama, uoči njihovog sastanka „Budućnost Evrope“ u Sibiu, Rumunija, 9. maja 2019. godine.
Kao preliminarni korak u ovom procesu, prošlog novembra, Evropska komisija je razvila viziju (ne i pravno obavezujući dokument) kojom se utvrđuju različiti putevi za koje se EU može odlučiti prilikom nastavka svoje dugoročne strategije. Očekuje se da će Evropski savet na jednom od svojih sastanaka ove godine odlučiti o tome koji put će slediti u pogledu klimatske strategije EU.
Predložena je mobilizacija kritičnog broja evropskih gradova u korist ambiciozne klimatske strategije EU koja će osigurani vrhunac emisija do 2020. godine, više nego prepoloviti do 2030. godine i dosegnuti neto-nulu do 2050. godine.
Pismo će biti podeljeno sa Evropskim savetom, njegovim državama članicama, Evropskom komisijom i drugim relevantnim evropskim institucijama, kao i direktno sa nacionalnim vladama.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker