Obrazovanje

Mlekarska škola u međunarodnom projektu finansiranom od strane TEMPUS fondacije

U konkurenciji 84 projekata iz cele Evrope, Mlekarska škola sa domom učenika „Dr Obren Pejić“ iz Pirota se našla među 10 odabranih. Projekat koji finansira agencija Tempus pod nazivom „Europian excellencien in dairy learning“ – „Evropska izvrsnost u mlekarstvu“ će biti realizovan u saradnji sa 9 evropskih država: Danska, Holandija, Irska, Francuska, Nemačka, Turska, Rumunija, Srbija i Poljska.

Ideja o ovom projektu potekla je od Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda sa kojim je Mlekarska škola pre tri godine potpisala povelju o saradnji koja se upravo, između ostalog, i odnosi na zajedničkom nastupanju u različitim projektima.

mlekarska skola pirot
Vrednost ovog grandioznog projekta je blizu 4 miliona evra i projekat će biti realizovan u naredne četiri godine. Partnere iz Srbije čine: Univerzitet iz Beograda, kao nosilac projekta, Poljoprivredni fakultet iz Beograda, Mlekarska škola iz Pirota, mlekara Milkhouse iz Niša, Privredna komora Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi.
Osnovna ideja ovog projekta je povezivanje svih aktera, učesnika u obrazovanju i školovanju kadrova za polje mlekarstva, od učeničkih klupa, preko privrednih subjekata, do studentske katedre za mleko. Zadatak svih učesnika će biti formiranje centara izvrsnosti u mlekarstvu, najpre u Srbiji, a kasnije povezivanje i stvaranje partnerstava sa drugim centrima u državama evropske unije i onima koji teže ka tome. Najpre će se uraditi analiza stanja kroz anketiranje srednjoškolaca o njihovoj upošljenosti u mlekarskoj industriji nakon završene srednje škole i fakulteta. Sadašnji i budući učenici, studenti i nastavnici će imati priliku da posećuju mlekare na regionalnom i međunarodnom nivou, učestvovati na stručnim tribinama i predavanjima. Organizovaće se kursevi iz oblasti mlekarstva.
Povezivanje centara u Evropi, razmena iskstava u radu, znanja i transfer znanja će biti osnovni cilj ovog projekta. Učenici, studenti i nastavnici iz gore nabrojanih zemalja Evropske unije će dolaziti u mlekarske centre izvrsnosti u Srbiji. Ono što posebno daje na značaju ovom projektu je činjenica da je to prvi projekat ove vrste u Srbiji. Ugovor će biti potpisan u junu, a od septembra ove godine se kreće u realizaciju.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker