Srbija

Ministarstvo finansija: Novi model fiskalizacije u Republici Srbiji

Ministarstvo finansija pokrenulo je kampanju pod nazivom „Budi eFiskalizovan“, čiji je slogan „Čist račun, duga ljubav“, a putem koje će javnost biti informisana o novom modelu fiskalizacije u Republici Srbiji, koji će doneti brojne benefite kako privredi, tako i celoj državi.

ministarstvo finansija

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja, putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom. Elektronski fiskalni uređaj osim kase, može da bude i računar, tablet, mobilni telefon. Takođe, QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je račun izdat u skladu sa zakonom.

Tranzicioni period će početi od 1. novembra 2021. godine, i od tada će poreski obveznici moći postepeno da prelaze na novi model fiskalizacije. Ukoliko jedan prodajni objekat uđe u tranzicioni period, obaveza je da svi fiskalni uređaji u tom objektu budu u istom statusu. Rok za potpuni prelazak na novi model fiskalizacije će biti produžen tako da će obveznici fiskalizacije biti u obavezi da u potpunosti pređu na novi model do 30. aprila 2022. godine.

Država će putem subvencija pokriti obveznicima fiskalizacije neophodne troškove prelaska na novi model. Poreski obveznici će direktno dobijati novčana sredstva potrebna za prelazak na novi model fiskalizacije.

Defiskalizacija starih fiskalnih uređaja neće biti neophodna, već će biti automatski izvršena povezivanjem novih fiskalnih uređaja sa serverom u Poreskoj upravi i stavljanjem starih uređaja van funkcije.

ministarstvo finansija

Novi model fiskalizacije će rezultirati smanjenjem operativnih troškova poreskih obveznika, ukinuće nepotrebno administriranje, i samim tim stvoriti bolji poslovni ambijent. Troškovi će biti smanjeni u delu izdataka za GPRS prenos podataka dnevnog izveštaja, a takođe i za štampanje kontrolnih traka za fiskalne račune, čuvanje kontrolnih traka, obavezni godišnji servis fiskalnih uređaja, postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih uređaja, itd. Takođe, novi model fiskalizacije doprineće smanjenju sive ekonomije i smanjiće mogućnost zloupotrebe, što znači više novca u budžetu za izgradnju auto-puteva, bolnica, škola, vrtića.

Više informacija o novom modelu fiskalizacije može se naći na sajtu budiefiskalizovan.gov.rs .

izvor: Ministarstvo finansija

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker