Kretanje u vreme zabrane kretanja dozvoljeno roditeljima dece sa autizmom