Zdravlje

Količina PM čestica povećana u kasnim večernjim satima

Na osnovu podataka sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine građani mogu da prate satne vrednosti  čestica PM 10 i PM 2,5 kao i supmor dioksida. Dr Miloš Jovanović, lekar specijalista higijene  u Zavodu za javno zdravlje Pirot, objašnjava da se u realnom vremenu ažuriraju vrednosti u odnosu na protekli sat i na osnovu tih vrednosti može se videti trenutno zagađenje vazduha.  PM 2,5 čestice su najopasnije jer su najsitnije, sadrže čađ, teške metale i ostale supstance  koje najlakše prodiru u organizam.

Dr Miloš Jovanović, lekar specijalista higijene, savetuje da kada građani primete da su vrednosti povećane izbegavaju da borave na otvorenom i to naročito u večernjim satima kada je loženje intenzivnije kao i u ranim jutarnjim satima“. Prema njegovim rečima vrlo je važno praćenje količine  PM čestica u vazduhu jer one disanjem prodiru do nižih disajnih puteva i putem alveola ulaze u krvotok  i dospevaju do svih organa u organizmu. Ove čestice najviše utiču na disajne puteve i kardiovaskularni  sistem. Dugoročno udisanje manjih koncentracija PM čestica tokom dužeg perioda ostavlja hronične posledice po zdravlje ljudi,  pokazale  brojne studije , primećena je povezanost između povećanja suspendovanih čestica i povećane incidence  respiratornih oboljennja, kardiovaskularnih kao i stope mortaliteta u populaciji koja je izložena većoj koncentraciji suspendovanih čestica. Dr Jovanović objašnjava da su najsitnije čestice upravo najopasnije, odnosno PM 2,5 .

Zavod za javno zdravlje sprovodi monitoring  SO2, NO2, čađi i aerosedimenta  a količina suspendovanih čestica meri se  putem Automatske stanica za merenje kvaliteta vazduha  koja je u Pirotu instalirana pre nešto više od godinu dana. Zavod za javno zdravlje na osnovu parametara koje prati predlaže mere preventivnog delovanja kako bi vazduh u gradu bio čistiji. Najveći zagađivači i dalje su individualna ložišta tokom zimskog perioda i saobraćaj, odnosno zastarela vozila koja su veći zagađivači.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker