Gradska hronika

Izveštaj o radu republičkih inspekcijskih službi za poslednji kvartal 2022. godine

Republički inspektori za zaštitu životne sredine, Ministarstva zaštite životne sredine, Sektora za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini su u poslednjem kvartalu  2022. godine izvršili 70 inspekcijskih nadzora od čega 6 redovnih i 64 vanredna.  U periodu od oktobra do kraja decembra podnete su dve prekršajne prijave  a jedna prijava je procesuirana. Inspektori rada Pirotskog  okruga  su u poslednjem kvartalu prethodne godine izvršili  377 nadzora  iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu. Zatečeno je 17 lica bez ugovora o radu i prijave na obavezno socijalno osiguranje. Podneto je 18 prekršajnih prijava iz oblasti bezbenosti na radu i 16 iz oblasti radnih odnosa.

U poslednjem kvartalu 2022. godine  šumarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršila je 39 kontrola. Tom prilikom oduzeto je 150 metara ogrevnog drveta i podneto je 25 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za bespravnu seču i stavljanje drveta u promet.

U izveštaju Veterinarske inspekcije , Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede , navodi se da su  22.11.2022. ukinuta rešenja Uprave za veterinu o proglašenju  zaraženim područjima okruga od Afričke kuge svinja. Na snazi je i dalje objedinjeno rešenje o proglašenju zaraženih oblasti u lovištima Pirotskog okruga. Vršena su uzorkovanja na gazdinstvima radi klanja svinja i testiranja na AKS, kao i sirovog mleka, proizvoda od mleka, jaja, ribe. Preduzete su mere za suzbijanje i eradikaciju Kju- groznice na farmi koza sa eutanazijom i neškodljivim uklanjanjem leševa 123 grla koza.  Sačinjeno je 392 zapisnika, doneto je 80 rešenja i podneto je 52 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Odeljenje republičke inspekcije za drumski saobraćaj sa sedištem u Pirotu, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastruktura,   je za izveštajni period izvršilo inspekcijski nadzor u sve četiri lokalne samouprave našeg okruga. Poslednji kvartal karakterišu pojačane aktivnosti kontrole međumesnog linijskog prevoza putnika uslovljene i dalje visokom frekventnošću stranih državljana – migranata.  Takođe, redovno su kontrolisane i druge vrste prevoza u cilju sprečavanja obavljanja delatnosti neregistrovanih subjekata.

Tržišna inspekcija je u poslednjem kvartalu 2022. godine  obavljala redovne kontrole prometa robe u prodavnicama, zaštite prava intelektualne svojine, kontrole prometa nektetnina, ogravnog drveta i peleta, duvana i duvanskih proizvoda, privremeno odjavljenih iz APR-a. Kontrole su obavljane i  po prijavama građana za bespravni rad, bespravno oglašavanje i kao i reklamacija kupljene robe.

U istom  periodu  sanitarna inspekcija izvršila je ukupno 313 kontrola, 189 redovnih, 25 kontrolnih i 99 vanrednih. Kontrolisane su trgovine i bolnica, zatim, objekti vodosnabdevanja, saloni za negu lica i tela, trgovine na malo, ugostiteljstvo, obdaništa.  Izdato je ukupno 46 rešenja, pokrenuto je 10 prekršajnih naloga i podneta je 1 prekršajna prijava.

Za poslednji kvartal 2022. godine vodeni inspektor je kontrolisao uređenje vodotoka, zaštitu od štetnog dejstava vode, korišćenje vode, zaštitu vode i ostalo. Redovnih nadzora je bilo 13, vanrednih 18 i 6 kontrolnih. Podnete su  4 prekršajne prijave i upućena 24 dopisa u poslednjem kvartalu minule godine.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker