Istočni krak Koridora 10 kompletno gotov do 1. novembra. Puštanje u saobraćaj – 9. novembra