E-Muze(j)onica

E-Muze(j)onica – Trački konjanik

Votivna ikona udvojenog tračkog konjanika iz Krupca je iskopana 1963. godine oko 150 metara jugoistočno od centra sela na dubini od 0,50 metara.

Napravljena je od sitnozrnog mermera, četvorougaonog oblika. U uokvirenom polju, u plićem reljefu predstavljena su dva konjanika na konjima u hodu, okrenuti licem jedan prema drugom. Na sredini scene nalazi se drvo koje se račva u gornjem delu i oko koga je obavijena zmija. Pri dnu reljefa, levo od drveta, nalazi se profilisana ara. Konjanici su odeveni u hitone. Predstave udvojenog tračkog konjanika možemo podeliti na dva glavna tipa. Prvom tipu pripadaju spomenici na kojima je predstavljen udvojen trački heros, sa oba jahača iste veličine, koji jašu jedan iza drugog, ali mogu biti i heraldički raspoređeni. Drugi tip ovih predstava je brojniji i konjanici su različite veličine, s tim što je desni veći od levog, a raspoređeni su tako da jašu u suprotnom pravcu,. Veći jahač u ruci drži podignuto koplje ili životinju na koju nasrću psi, dok manji jahač uglavnom u rukama drži uzde, hlamida mu je pala na leđa i u retkim slučajevima ima podignutu desnu ruku u kojoj drži koplje .
Konjanik je skoro uvek predstavljen sa određenim životinjama, objektima ili likovima i tako predstavljaju celinu. Konj je životinja koja na svim spomenicima čini sastavni deo predstave i prikazan je u izduženom galopu, može da stoji mirno ili lagano korača ili stavlja jednu ili obe noge na žrtvenik ispred sebe.
Danas se ovaj spomenik čuva u Muzeja Ponišavlja u Pirotu u antičkoj zbirci pod inventarnim brojem 1. Pretpostavlja se da potiče s kraja II ili početka III veka nove ere, kada je antički Tures bio na zapadnoj granici Trakije sa Gornjom Mezijom a kult herosa bio masovno rasprostranjen Dimenzije: dužina 0,34 m, širina 0,25 m, debljina 0,04 m. Visina slova iznosi 1,4 cm.

tekst i foto Muzej Ponišavlja

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker