Lokalna samouprava

Dečji brak nije romska tradicija – Poziv na odgovornost, dečji brak je krivično delo

Povodom Meseca ženskog romskog aktivizma danas je u prostorijama Uprave grada Pirota održan okrugli sto, u organizaciji UG “Ternipe”, Udruženja “Romkinje sa sela” i Inicijative “Romkinja Pirot”, u ime Romske ženske mreže Republike Srbije, na kojem je bilo reči o formiranju mreže podrške za dopunu Zakona o socijalnoj zaštiti, a potpisan je i Protokol o saradnji relevantnih lokalnih aktera za prevenciju dečijih brakova na teritoriji grada Pirota. Ove aktivnosti realizuju se povodom projekta “Dečiji brak nije romska tradicija”.

Predsednica Upravnog odbora Romske ženske mreže Republike Srbije, Ana Saćipović, kaže da se ovaj projekat realizuje uz podršku Švajcarske razvojne agencije u okviru AST programa, OAK i TRAG fondacije i, pored ostalog, ima za cilj unapređenje položaja romskih devojčica na lokalnom i nacionalnom nivou.

“Sam naziv projekta ” Dečiji brak nije romska tradicija” govori o tome da je dečji brak kršenje dečjih prava i onemogućavanje da mlade devojčice i dečaci koriste sva zakonom regulisana prava, pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, samoodlučivanje i jačanje kapaciteta mladih devojčica da budu korisne članice naše društvene zajednice. Romska ženska mreža broji 37 organizacija, članica mreže koje deluju na teritoriji čitave Srbije. Već je potpisano 15 protokola, danas smo u Pirotu da se potpiše, takođe, Protokol o saradnji lokalnih aktera, jer ovim stvaramo mehanizam, mrežu adekvatnih aktera na lokalnom nivou. Potpisnici Protokola su centri za socijalni rad, domovi zdravlja, osnovne škole, policijske uprave, tužilaštva, gradske uprave i nevladine organizacije” – rekla je, između ostalog, Ana Saćipović.

U Pirotu postoje tri članice Ženske romske mreže Republike Srbije, kaže Radmila Nešić, koordinatorka za romska pitanja. To pokazuje da Pirot brine o ženama iz romske populacije.

“Pokušavamo da zaštitimo žene i povećamo učešće u društvenom životu. Kada govorimo o ovom problemu i samoj kampanji “Mesec ženskog romskog aktivizma” okupljamo godinama veliki broj Romkinja i mlađih i starijih u zavisnosti od teme. Ove godine je u pitanju kampanja “Dečji brak nije romska tradicija” i nama je cilj da se institucije povežu po pitanju smanjenja osipanja devojčica iz obrazovnog sistema, smanjenja rizika dečjih brakova, ali i smanjenja, uopšte, siromaštva” – rekla je Nešićeva.

 

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker