Lokalna samouprava

Da li je naglim smanjenjem nivoa vode u akumulacionom jezeru ugrožen eko sistem?

Nivo vode u akumulaciji Zavoj u direktnoj je zavisnosti od hidrološke situacije i učestalosti rada HE “Pirot”. Tokom godine oscilacije nivoa akumulacije su česte. Dešava se da se nivo vode za samo nekoliko dana, usled obilnih kiša, ili otapanja snega, podigne i za nekoliko metara, da bi odmah posle toga usledilo naglo obaranje, pa bi voda opet nadolazila i tako godinama. Tokom zime, mada to nije pravilo, ali je često tako, nivo vode u akumulaciji je nizak pa “isplivaju” zidine kuća, a u gornjem toku Visočice ostanu blatnjave obale i mulj. Da li je naglim ispuštanjem vode iz akumulacije ugrožen eko sistem?

Aktivista Pokreta Odbranimo reke Stare planine, Aleksandar Panić, kaže da reka sada teče dnom jezera kroz muljevit sedimet. Voda je mutna i pastrmka neće krenuti uzvodno i da je to veliki ekološki problem. Lokalna samouprava uputila je zahtev nadležnim institucijama da se ispita režim ispuštanja vode u Nišavu. Zavojsko jezero ne treba da bude namenjeno samo za turizam, ribolov, sportsku rekreaciju, ali ne i samo za proizvodnju električne energije. A, rad HE “Pirot” i ispuštanje vode iz jezera nisu u nadležnosti lokalne samouprave kaže, zamenik gradonačelnika Pirota, Miloš Colić, i da bi trebalo naći balans između bezbednosti ljudi i proizvodnje električne energije. U HE “Đerdap”, u okviru koje radi pirotska Elektrana, kažu da je režim rada u skladu sa pravilnikom o radu. Takođe, inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da HE “Pirot” poseduje urednu vodnu dozvolu i na zakonit način ispušta vodu u Nišavu.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker