Asfaltirano dvorište između zgrada u ulici Dragoljuba Milenkovića