Gradska hronika

17. maj – Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT DAY)

Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije obeležava se 17. maja, na dan kada je 1990. godine homoseksualnost uklonjena iz Međunarodne klasifikacije bolesti Svetske zdravstvene organizacije.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, koji je usvojen 2021. godine, unapređen je krovni Zakon o zabrani diskriminacije, kojim su zabranjeni svi oblici diskriminacije, navođenje na diskriminaciju, govor mržnje, uznemiravanje i ponižavajuće postupanje zasnovani na polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji i polnim karakteristikama, podsetio je ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Tomislav Žigmanov.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog će kroz Savet za praćenje sprovođenja Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine nastaviti da prati napredak u izvršenju mera predviđenih Strategijom. Ministarstvo apeluje na sve društvene aktere da kontinuirano rade na promociji mehanizama i praksi za suzbijanje diskriminacije i postizanje ravnopravnosti i socijalne inkluzije u cilju razbijanja stereotipa i predrasuda prema LGBTIQ+ osobama i stvaranja tolerantnijeg građanskog društva.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker