IT

ZIP centar raspisao javni poziv za nove korisnike usluga Start ap centra u cilju razvoja inovativnog preduzetništva

ZIP centar za mlade – biznis inkubator d.o.o. raspisuje javni poziv za potencijalne korisnike usluga koje pruža kroz rad Start ap centra. Pravo učešća na konkursu imaju registrovani privredni subjekti koji se bave inovacionim delatnostima, posebno oni u oblasti IT industrije i uslužnim delatnostima koje se obavljaju putem interneta, kao i fizička lica i timovi potencijalnih preduzetnika koji imaju inovativne ideje za razvoj novih proizvoda, usluga i tehnologija potrebnih tržištu, sa obavezom registracije privrednih subjekata do dana potpisivanja Ugovora.

Usluge koje ZIP centar biznis inkubator nudi svojim korisnicima kroz rad Start ap centra su:

Infrastrukturne usluge:

-Otvoreni kancelarijski poslovni prostor sa korišćenjem zajedničkih prostorija (sala za sastanke, sala za prezentacije, zajedničke prostorije) na adresi Takovska 26 – aneks sportske dvorane Kej.

Administrativne usluge:

-Konsultativne usluge iz oblasti menadžmenta, konsaltinga, marketinga, knjigovodstva, privrednog prava i zaštite intelektualne svojine.

-Ostale usluge:

Edukacije i obuke kroz trening programe, umrežavanje i promocija, pristup opremi za primenjeni naučnoistraživački rad.

Potrebna dokumentacija za prijavu na javni konkurs:

Za pravna lica:

Prijava u slobodnoj formi sa osnovnim informacijama o kompaniji (naziv i matični broj kompanije) i kratak opis kompanije i delatnosti .

Za fizička lica:

Prijava u slobodnoj formi sa osnovnim informacijama o podnosiocu prijave i kratak opis ideje za pokretanje sopstvenog biznisa i planovima za razvoj.

Prijava u slobodnoj formi se podnosi na mejl [email protected] Konkurs je otvoren do 25.06.2021. godine.

Selekcija kandidata vrši se kroz tri koraka: najpre predselekcija na osnovu dostavljene dokumentacije, zatim sledi intervju sa prijavljenim kandidatima i na kraju konačna odluka na osnovu procesa ocenjivanja i obavljenog intervjua.

Prilikom ocenjivanja se sagledavaju sledeći kriterijumi: Inovativnost proizvoda ili usluga – od 0 do 25 poena. Jasno definisano tržište i mogućnost plasmana proizvoda ili usluge – od 0 do 25
poena. Održiv biznis model- od 0 do 25 poena. Mogućnost za rast i razvoj od 0 do 25 poena.

Selekcija korisnika će se izvršiti u roku od 10 dana od isteka roka za prijavu na javni poziv. Odluke o odabiru kandidata će biti javno distribuirane svim pravnim i fizičkim licima koja konkurišu kao i na oglasnoj tabli Zip centra.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem mejla [email protected]

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker