Lokalna samouprava

Završena uspešna grejna sezona

Zaključno sa jučerašnjim danom istekla je obaveza pripravnosti Gradske toplane Pirot oko eventualnog daljinskog grejanja, pa je tako zvanično i završena grejna sezona 2016/2017. koja je protekla bez većih problema.

– U ovoj grejnoj sezoni potrošili smo 3250 tona što je za 300 tona više nego za prethodnu grejnu sezonu, s obzirom da je januar bio jako hladan mesec koji je odneo 820 tona. Kod 80% korisnika imamo merenje obračuna naplate po utrošku koji na vreme kukuriku svoje obaveze- izjavio je direktor Gradske toplane Radovan Nikolić.

Nikolić je rekao da jedna od mera koju su u Gradskoj toplani preuzeli za isplatu zaostalih dugovanja je i potpisivanje sporazuma o reprogramiranje duga u decembru. Oni koji su se oglušili o taj poziv dobiće opomene, a Toplana će u pojedinim slučajevima morati i da naplati dugovanja i sudskim putem.

Izvor: TV Pirot

Slične vesti

Jedan komentar

  1. Toplana sagorevanjem energenata i zagrevanjem vode koju distribuira do korisnika toplovodom prodaje samo kwh toplotne energije.Jedinična cena za energiju je kwh sa cenom 4,697 din/kwh (sa PDV. KOliko je kwh isporučeno po m2 stanbenog prostora u ovoj grejnoj sezoni mernjem kalorimetrom u predajnoj stanici objekta i podelom na ukupnu stanbenu pobršinu svih korisnika koji plaćaju? U Okt=9,9608 kwh/m2 stana; u Nov=15,5493 ; u Dec=24,7675; u Jan=30,2985; u Feb=17,2486; u Mar=10,6802; i u Aprilu /,6976 kwh/m2 stana. Ukupno je utrošeno za grejanje 116,2026 kwh/m2 stana. Tako stan od 60 m2 je utrošio 6.972,156 kwh/god pa po ceni 4,697 din/kwh STVARNA OBAVEZA ZA PLAĆANJE IZNOSI 6.972,156 kwh x 4,697 din/kwh=32.748,22din. bez obzira na koji način Toplana zadužuje korisnike “Paušalno i bez prikaza OBRAČUNA” ili “PO UTROŠKU” gde se dodaje FIKSNI DEO kojim se naplaćuju kwh koji nisu ni ISPORUČENI, jer se radi o cenovniku koji je neispravno sačinjen.Koliko košta kwh naplaćen paušalno sa cenom 95,67 din/m2 mes. Korisnik stana od 60 m2 godišnje plati 1.262,844 din/m2 stana x 60 m2 =75.770,64 din podeljeno sa 6.972,156 kwh(utrošeno)=10,867 din/kwh (što je u odnosu na 4,697 din/kwh po cenovniku 2,316 puta veća cena).Korisnik koji je plaćau po utrošku za istu količinu utrošenih kwh platio je 32.748,22 din (stvarne obaveze) + izmošljenu obavezu od 46,30 din/m2 mes. što godišnje iznosi 611,16 din/m2 x 60 m2=36.669,60 din , što ukupno iznosi= 69.417,82 din podeljeno sa 6.972,156 kwh= 9,956 din/kwh. Svako bi morao da shvati da su oba načina fakturisanja nezakonita jer toplana mora da naplaćuje samo utrošene kwh izmerene kalorimetrom u predajnoj stanici objekta i da ispostavi račun na osnovu očitanih stanja samo za mesece kada se energija isporučuje od Oktobra do Maja i naplaćije sa 7 računa, a da je Skupština stanara u obavezi da izvrši podelu na pojedine korisnike koji će direktno uplatiti iznos obaveze Toplani.

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker