Lokalna samouprava

Zakazana prva jesenja sednica Gradskog veća Pirot

U ponedeljak, 26. septembra, održaće se prva jesenja sednica Gradskog veća Pirota. Većnici će, pored ostalog, razmatrati Odluku o izradi i dopuni plana generalne regulacije “Sukovo, Odluku o pristupanju izradi Strategije za mlade za period od 2023. do 2028. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje, Odluke o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji grada Pirota. Jedna od tema koja je pred odbronicima jeste i davanje saglasnosti na Oglas o davanju u zakup poslovnog prostora koji koristi Apotekarska ustanova Pirot.

Takođe, odbornici će razmatrati Odluke o naknadi dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, o učešću grada Pirota u troškovima smeštaja učenika u učeničke domove i internate, o izmeni i dopuni plana i programa poslovanja sa finansijskim planom JKP Toplana, o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja i još nekoliko tema.

 

 

 

 

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker