Babušnica

“ZAJEDNO ZA STARIJE“

Unapređenje kvaliteta života starijih sugrađana u opštinama Babušnica i Bela Palanka cilj je projekta ”Zajedno za starije” koji od početka ove godine sprovodi udruženje građana ”Lužičke rukotvorine – Ž.E.C.”.


Projekat će omogućiti pilotiranje i testiranje inovativne digitalne aplikacije namenjene starijima, preko koje će biti moguće da se u svakom trenutku prati i pravovremeno i efikasno odgovori na potrebe i zahteve naših najstarijih stanovnika. Predviđene su i konkretne akcije pomoći najugroženijim staračkim domaćinstvima,
promovisanje volonterizma ali i uključivanje građana dveju opština da zajednički rade na poboljšanju položaja starijih. Stvarajući bolje uslove za život starijih stvaramo i sebi bolju budućnost i priliku za humaniju starost. Aktivnosti se organizuju u partnerstvu sa udruženjem „Đurđevdan“ iz Bele Palanke, a projekat finansira Evropska unija. Koordinatorka projekta, Karolina Stamenković, ističe da su „Lužničke rukotvorine-Ž.E.C.“ jedno od prvih udruženja u Srbiji koja su licencirana od strane resornog
ministrastva za pružanje usluge Pomoć u kući i da su članovi udruženja posvećeni
unapređenju položaja starijih u Babušnici još od 2013. godine.

Ovo udruženje je do danas realizovalo brojne projekte posvećene problemima koji pogađaju ostarele stanovnike Babušnice i okolnih sela. Naročito se zalaže za smanjenje društvene isključenosti starijih i podjednak pristup uslugama socijalne i zdravstvene zaštite bez obzira na materijalni status i teritorijalnu udaljenost ostarelog stanovništva opštine.

Ovo je do sada najveći i najopsežniji projekat koji će ova dva udruženja realizovati u toku naredne dve godine, a koji će doprineti poboljšanju položaja starijih na području opština Babušnica i Bela Palanka. Pored brojnih aktivnosti i upošljavanja gerontodomaćica za direktan rad sa korisnicima projekta, predviđene su i aktivnosti podizanja vidljivosti, edukacije predstavnika OCD i relevantnih institucija u obe opštine.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker