Gradska hronika

Zahvaljujući javno privatnom partnerstvu Pirot plaća uličnu rasvetu kao pre poskupljenja struje – Ušteda oko 90 miliona dinara

Javno privatno partnerstvo, kao zajedničko delovanje lokalne samopurave sa privatnim kompanijama, do sada je u Pirotu, na osnovu relevantnih pokazatelja, dalo pozitivne rezultate. Najnoviji vid takvog kooperativnog delovanja u Pirotu jeste potpuna obnova ulične rasvete, zamena starih neekonomičnih sijalica novom, štedljivom led rasvetom i davanje na upravljanje uličnom rasvetom privatnom partneru. Početkom 2021. godine Pirot je potpisao ugovor sa privatnim partnerom, sredinom godine se počelo sa ugradnjom svetiljki i prateće opreme, a juna 2022. je završena ta faza ugovora i prešlo se u fazu garantovanja, koja podrazumeva održavanje sistema od strane privatnog partnera i garantovanje uštede.

Prema rečima energetskog menadžera grada Pirota, Bojana Ivkovića, prvi rezultati ukazuju da su uštede u energiji od 70 do 75 procenata. Upoređujući oktobar 2022. sa oktobrom u 2020. godini ušteda iznosi oko 75 procenata.

“Na nivou sadašjih cena, to je vrlo bitno, posmatrajući dati period ušteda je oko 40 posto. Oktobra 2020. godine cena električne energije je iznosila 4,98 dinara po Kw/h, a oktobra 2022. godine 14,48 dinara. Na osnovu stanja koje smo imali 2020. godine, kada su nas potrošnja struje i održavanje sistema koštali oko 65 miliona dinara sa cenom od 4,98 dinara, i da “Komunalcu” nismo povećavali iznos koji je tada bio oko 7 miliona dinara, uz uvažavanje rasta cene električne energije mi bismo sada plaćali sistem ulične rasvete oko 160 miliona dinara. Imajući u vidu budžet grada Pirota to bi bio veliki izdatak. Praktično, trošak lokalne samouprave u ovom trenutku je nadoknada privatnom partneru oko 40 miliona dinara, našem “Komunalcu” ostavljamo oko 3,5 miliona dinara za održavanje onog dela sistema koji nije ušao u javno privatno partnerstvo i plus naknada za utrošenu el. energiju oko 25 miliona dinara. Sa cenom od 14,48 Pirot će ulična rasveta koštati oko 65 do 70 miliona dinara, rekao je Ivković.

Nakon isteka trajanja ugovora od 12 godina partner predaje sistem lokalnoj samoupravi u funkcionalnom stanju. Ako bi se pošlo od predpostavke da je istekao period od 12 godina i da lokalna samouprava sada preuzima sistem, prema aktuelnim cenama celokupan trošak podrazumevao bi naknadu za utrošenu električnu energiju i naknadu “Komunalcu” i to bi bilo oko 35 miliona dinara. Dakle, grad bi imao uštedu od oko 90 miliona, ili, skoro, budžet i po Fonda za razvoj poljoprivrede.

 

Ovaj sadržaj deo je projekta “Štedi, jer vredi” koji se realizuje uz podršku Gradske uprave Pirot, u okviru programa sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog značaja.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker