Lokalna samouprava

Za investicije u poljoprivredu Grad Pirot izdvojio 56 miliona dinara

Konkurs za korišćenje subvencija i podsticaja u poljoprivredi grada Pirota raspisan je 25.03.2023.godine. Grad Pirot je u Fondu za poljoprivredu za 2023.godinu izdvojio 56.000.000 dinara.

poljoprivreda

-Pravo na korišćenje podsticaja imaju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva;
-Zahtevi za subvencije se podnose od 01. do 05. u mesecu; osim u maju mesecu od 3. do 08.maja,
-Iznos po računima u jednom zahtevu treba da bude najmanje 30.000 dinara po svim merama i svi računi se prilažu u jednom zahtevu bez obzira na koju se meru odnose. Pojedinačni računi sa iznosom ispod 1.000 dinara se neće prihvatati,
-Jedno gazdinstvo može da konkuriše za više mera iz konkursa ukoliko su su saglasne sa proizvodnjom koja je prijavljena u Registru poljoprivrenog gazdinstva,
-Subvencionisaće se sva materijalana sredstva i investicije kupljene od 01. oktobra 2022. godine i tokom 2023. godine dok traje konkurs, dok kod veštačkog osemenjavanja grla osemenjena u periodu od 01. novembra 2022. do 31.oktobra 2023,
-Konkurs će trajati sve do utroška sredstava predviđenih i Graskom budžetu a najkasnije do 05.novembra, dok za veštačko osemenjavanje konkurs traje od 01. do 10. novembra 2023;
-Po jednom gazdinstvu maksimalni iznos subvencija je do 800.000 dinara za investicije.
-Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na šalteru br.1 u Uslužnom centru.
-Brušuru sa uputstvom za konkurisanje i konkursni obrazac kao i listu prihvatljivih investicija uzeti na šalteru informacija u Uslužnom centru.
Za sve potrebne informacije obratiti se službi za ponjoprivredu na telefone:
010 305 541, 305 515.

Mimica Kostić Đorđević dipl.inž.agronomije i gradski većnik za poljoprivredu

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker