Lokalna samouprava

Vladica Tošić dobitnik je prestižnog sertifikata Akademije za Lidere prekogranične saradnje Saveta Evrope

Grad Valpovo uz podršku grada Beli Manastir u Hrvatskoj, bio je od 12 do
14. novembra 2018. godine, domaćin drugog dela Akademije za lidere
prekogranične saradnje Saveta Evrope, koju realizuje Centar za
ekspertizu za reformu lokalne samouprave Saveta Evrope, i
Centralnoevropska služba za prekogranične inicijative na Balkanu. Prvi
deo Akademije uspešno je realizovan u Somboru.

Akademija za lidere je jedinstveni, interaktivni praktični program obuke
i delovanja namenjen istaknutim liderima prekograničnih struktura
saradnje, višim zvaničnicima i izabranim predstavnicima lokalnih
samouprava.

Predavači Akademije su najistaknutiji međunarodni treneri Saveta Evrope.

Na poziv Saveta Evrope-Centra za ekspertizu za reformu lokalne
samouprave i Centralnoevropske službe za prekogranične inicijative na
Balkanu, polaznik Akademije bio je i Vladica Tošić, zamenik predsednika
Skupštine Grada Pirota i kopredsednike Euroregiona Nišava.

Savet Evrope i Centralnoevropska služba za prekogranične inicijative na
Balkanu Tokom Akademije, podržali su inicijativu Grada Pirota i
Euroregiona Nišava za formiranje EGTC-a EUROBALKAN, kao novog
institucionalnog oblika prekogranične saradnje između Srbije, Bugarske i
Rumunije.

Vladica Tošić dobitnik je prestižnog sertifikata Saveta Evrope za
uspešno završenu Akademiju za lidere prekogranične saradnje Saveta
Evrope.

Sertifikat je još jedna potvrda o uspešnom radu Euroregiona Nišava u
promovisanju prekogranične, regionalne i transnacionalne institucionalne
saradnje i potvrda liderske pozicije Grada Pirota u prekograničnoj
saradnji.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker